Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr

Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr

Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr

Diploma NVQ Lefel 2 Gwaith Barbwr 6008-04

Byddwch yn barod i gymryd y cam cyntaf tuag at ddyfodol llwyddiannus mewn gwaith barbwr trwy ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau sydd eu hangen i ragori gyda’r cymhwyster hwn.

 

SKU: 1207F7311
ID: 49609

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£750.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

I’r rhai sy’n dymuno gweithio a dilyn gyrfa mewn gwaith barbwr, mae’r cwrs hwn yn darparu’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod yn gymwys yn alwedigaethol fel barbwr iau. Nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol mewn trin gwallt i ddechrau’r cwrs hwn a bydd dysgwyr yn cyflawni Diploma Lefel 2 mewn Gwaith Barbwr ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus.

Mae’n ofynnol i ddysgwyr fynychu’r Coleg am un diwrnod yr wythnos felly mae angen ymrwymiad, presenoldeb da a sgiliau trefnu cryf. Rhoddir pwyslais ar asesiadau ymarferol graddedig, terfynau amser aseiniadau a phrofion allanol.

Mae’n ofynnol i chi fynychu’r Coleg am un diwrnod yr wythnos, felly mae angen ymrwymiad, presenoldeb da a sgiliau trefnu cryf. Rhoddir pwyslais ar asesiadau ymarferol graddedig, terfynau amser aseiniadau a phrofion allanol.

Bydd y cwrs hwn hefyd yn cynnwys sesiwn fasnachol gyda’r nos unwaith y bydd sgiliau wedi’u datblygu ac mae’n bosibl y bydd cyfleoedd ychwanegol o fewn yr wythnos ar gael yn salon y Coleg i wneud y mwyaf o arfer masnachol dan arweiniad y tîm addysgu sgiliau barbwr.

Seiliedig ar waith – os ydych chi’n gweithio mewn salon trin gwallt ar hyn o bryd, mae’r cymhwyster hwn hefyd ar gael trwy lwybrau dysgu seiliedig ar waith a phrentisiaeth.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am 34 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 • Os o dan 19, Lefel 1 perthnasol neu ddau TGAU gradd D neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith Gyntaf
 • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Dysgwch i:

 • Siampŵ, cyflyru a thrin y gwallt a chroen y pen
 • Cynghori ac ymgynghori â chleientiaid
 • Torri a steilio gwallt dynion
 • Torri gwallt yr wyneb
 • Creu patrymau mewn gwallt
 • Lliwio gwallt dynion
 • Ddatblygu a chynnal eich effeithiolrwydd yn y gwaith

Bydd disgwyl hefyd i ddysgwyr wneud profiad gwaith mewn salon.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Cofbin/gyriant caled USB bach cludadwy
 • Gwisg trin gwallt - £32/£58
 • Cit barbro - £403
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 20/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr
You're viewing: Gwaith Barbwr i Ddechreuwyr £750.00
Add to cart
Shopping cart close