Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cadw Cyfrifon a Chyfrifyddu

Cadw Cyfrifon a Chyfrifyddu

Cadw Cyfrifon a Chyfrifyddu

City & Guilds Lefel 1 mewn Cadw Cyfrifon a Chyfrifyddu

Yn cynnig cyflwyniad sylfaenol i sgiliau cadw cyfrifon, mae’r cwrs hwn yn rhaglen ragarweiniol berffaith i unrhyw un sydd â dawn naturiol mewn cyfrifeg.

 

SKU: 1115F7311
MEYSYDD:
ID: 33075

£150.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs 8 wythnos hwn yn bwynt mynediad i ddysgwyr sydd angen datblygu eu sgiliau cyllid neu fusnes. Wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth ragarweiniol a’r hyder i ddysgwyr ymgymryd â chymhwyster lefel uwch Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) ac i symud ymlaen yn eu bywydau a’u gyrfaoedd.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn dylai dysgwyr:

 • Gwybod sut i gwblhau dogfennau ariannol
 • Gallu cofnodi trafodion arian parod a chredyd mewn llyfrau cofnod gwreiddiol
 • Gallu paratoi cysoniad banc
 • Gallu tynnu balans prawf o’r cyfrifon cyfriflyfr

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Pwrpas a chynnwys dogfennau ariannol
 • Cwblhau dogfennau ariannol
 • Rhoi anfonebau a nodiadau credyd mewn llyfrau dydd
 • Trosglwyddo cyfansymiau i’r llyfr cyfriflyfr
 • Postio trafodion unigol i’r llyfr cyfriflyfr
 • Cofnodi trafodion llyfrau arian parod a thrafodion credyd gan ddefnyddio cadw cyfrifon cofnod dwbl
 • Paratoi cyfriflen cysoni banc gan ddefnyddio gwybodaeth briodol
 • Balans cyfrifon cyfriflyfr
 • Tynnu’r balans prawf o’r llyfr cyfriflyfr a’r llyfr arian parod

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig

Gall myfyrwyr llwyddiannus symud ymlaen i’r Rhaglen Technegydd Cyfrifyddu Cysylltiedig (Lefel 2 AAT)

 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 30/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close