Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfrifo

Cyfrifo

Cyfrifo

Tystysgrif Sylfaen AAT Lefel 2 mewn Cyfrifeg

Gan ddechrau mewn cyfrifeg neu edrych i symud i fyny’r ysgol mewn cyllid a dod o hyd i’ch rôl nesaf, gallai cymhwyster AAT fod yn ffordd berffaith o symud ymlaen a chynyddu eich cyflog.

Mae’n ofynnol i rai dan 19 oed dalu ffioedd cofrestru ac arholiadau yn unig.

SKU: 1115F7311
MEYSYDD:
ID: 12896

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£750.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn gan Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) yn paratoi dysgwyr ar gyfer yr arholiadau a gydnabyddir yn genedlaethol sy’n uchel eu parch gan arferion cyfrifeg diwydiant a phroffesiynol, gan arwain at gyfleoedd cyflogaeth rhagorol i fyfyrwyr llwyddiannus.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn bydd angen i ddysgwyr gofrestru gydag AAT i ddod yn aelod (mae ffioedd mynediad ac aelodaeth blynyddol yn daladwy).

Rydym yn deall bod yr AAT ar hyn o bryd yn cynnig bwrsariaeth i gefnogi costau cyrsiau. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am 34 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae sgiliau bywyd, profiad ac aeddfedrwydd yn bwysig
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Bydd yr unedau a astudir yn cynnwys:

 • Paratoi a chofnodi dogfennaeth ariannol
 • Cynnal a chysoni’r llyfr arian parod
 • Cadw cofnodion arian mân
 • Prosesu trafodion busnes a thynnu balans prawf
 • Cynnal y dyddlyfr a chyfrifon rheoli
 • Darparu gwybodaeth sylfaenol am gostau a refeniw
 • Cyfrifo cyfrifiadurol
 • Gweithio’n effeithiol mewn cyfrifeg a chyllid, yn cynnwys sgiliau cyfathrebu, dealltwriaeth o rôl a swyddogaeth, rheoli eich hun a gweithio mewn tîm

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein

Mae cwblhau’r arholiadau AAT yn llwyddiannus nid yn unig yn arwain at gymhwyster y mae galw mawr amdano ond mae hefyd yn llwybr at ardystiadau proffesiynol ychwanegol. Y cam nesaf yw Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Mae ffioedd arholiad ar gyfer y cymhwyster hwn - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Mae ffioedd cofrestru/tanysgrifio ar gyfer y cymhwyster hwn - cliciwch yma am fwy o wybodaeth
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 21/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Cyfrifo
You're viewing: Cyfrifo £750.00
Add to cart
Shopping cart close