Mae ein busnes a phynciau cysylltiedig yn amrywio o’r Diploma Estynedig mewn Busnes, i gymwysterau Cyfrifeg AAT ac ILM, ac maent yn addas ar gyfer ymadawyr ysgol drwodd i weithwyr proffesiynol busnes sy’n edrych i uwchsgilio a symud ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Ynghanol y cyrsiau mwyaf poblogaidd a astudir ledled y byd, mae galw mawr am fyfyrwyr busnes ac mae ein darlithwyr yn barod i’ch helpu chi i ddatblygu sgiliau solet ac, yn bwysicaf oll, ymarferol i’ch helpu chi i ddilyn eich nodau gyrfa yn y dyfodol.

Gall dal cymhwyster mewn busnes agor y drws i amrywiaeth eang o yrfaoedd cyffrous mewn nifer ddiderfyn o sectorau diwydiant. Mae yna nifer o lwybrau busnes i arbenigo ynddynt ac mae gan bob un ei fuddion ei hun, gan dargedu myfyrwyr sydd â nodau gyrfa gwahanol a’r rheini ar wahanol gamau yn natblygiad proffesiynol. Am beth ydych chi’n aros?

Showing 1–12 of 47 results