Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gwniadwaith

Gwniadwaith

Gwniadwaith

Eisiau dysgu sut i wnio neu wella’ch sgiliau a’ch gwybodaeth? Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i hanfodion gwniadwaith.

SKU: 3204X7551
ID: N/A

£100.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Byddwn yn eich cyflwyno i lawer iawn o sgiliau y bydd angen i chi eu gwybod wrth i chi symud ymhellach i fyd gwnïo dilledyn. Gan weithio’ch ffordd drwy’r cwrs hwn byddwch yn adeiladu sylfaen gadarn mewn sgiliau gwnïo a fydd yn caniatáu i chi symud ymlaen yn hyderus a chymhwyso popeth rydych wedi’i ddysgu i bron unrhyw batrwm yr hoffech roi cynnig arno.

Bydd angen i chi ddod â phecyn gwnïo sylfaenol gyda chi ond os nad oes gennych chi rai i ddechrau, dewch draw i’r wers gyntaf a bydd y tiwtor yn eich helpu o’r fan honno. Mae croeso i chi ddod ag unrhyw brosiectau yr ydych wedi bod yn gweithio arnynt gartref hefyd.

Mae’r cwrs wyth wythnos hwn fel arfer yn rhedeg ar Nos Mercher, 18:00 – 20:00, ar Brif Gampws Coleg Sir Benfro.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cyrsiau cymunedol, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 490 neu unrhyw bryd drwy e-bost cymunedol@colegsirbenfro.ac.uk

 • No formal entry requirements
 • Learners must be at least 16 years old

Byddwch yn dysgu:

 • sut i ddefnyddio peiriant gwnïo a haearn smwddio i gael gorffeniad glân a manwl gywir
 • sut i gymryd mesuriadau’n gywir
 • sut i ddewis a darllen patrymau
 • sut i ddewis ffabrig
 • sut i dorri dilledyn allan
 • sut i gael ffitiad cytbwys ar y corff
 • gorffen y dilledyn i’r safonau uchaf posibl

Gallwch ddatblygu ar eich cyflymder eich hun a bydd y tiwtor yn eich cefnogi i ddysgu technegau newydd fel gosod y patrwm, ychwanegu wynebau a rhyngwynebu, dartiau a sipiau.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau cymunedol.

 • Art materials - you will be told about any specific items during or before you start the course

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • During the course there will be additional costs for consumables

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

03 Mai 2023, 04 Hydref 2023, Waiting List

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Gwniadwaith
You're viewing: Gwniadwaith £100.00
Select options
Shopping cart close