Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Ffotograffiaeth Ddigidol – Dechreuwyr

Ffotograffiaeth Ddigidol – Dechreuwyr

Ffotograffiaeth Ddigidol - Dechreuwyr

Ffotograffiaeth Ddigidol – Dechreuwyr

Erbyn hyn mae gan y rhan fwyaf o bobl gamera digidol ond faint ohonom sy’n gwybod sut i’w defnyddio?

SKU: 3204X7551
ID: N/A

£110.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae yna lawer o osodiadau a nodweddion a fydd yn helpu i wella’ch ffotograffau. Bydd y cwrs hwn hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi ar y grefft o dynnu lluniau.

Bob wythnos, byddwch yn gweithio tuag at adeiladu portffolio o luniau y gellid eu harddangos ar ddiwedd y cwrs.

Cynhelir y cwrs wyth wythnos hwn fel arfer ar Nos Fawrth, 18:00 – 20:00, ar Brif Gampws Coleg Sir Benfro.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cyrsiau cymunedol, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 490 neu unrhyw bryd drwy e-bost cymunedol@colegsirbenfro.ac.uk

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Bydd y cwrs yn datblygu eich sgiliau technegol a gweledol wrth i chi ddysgu egwyddorion ffotograffiaeth ddigidol.

Mae gweithdai yn cynnwys y pethau sylfaenol fel sut i ddal eich camera i ddefnyddio agorfa a chyflymder caead, cydbwysedd gwyn, cyfansoddiad a mesuryddion.

Mae cyfres o aseiniadau ymarferol wythnosol yn eich galluogi i ymarfer y sgiliau rydych chi’n eu dysgu.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau cymunedol.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

28 Medi 2023, 18 Ionawr 2024

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close