Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Olew: Peiriannau Jet Pwysedd

Olew: Peiriannau Jet Pwysedd

Oil Pressure Jet Training

OFTEC Gwasanaethu a chomisiynu jet pwysau un cam (OFT10-101)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer technegwyr sy’n dymuno gwasanaethu a chomisiynu offer jet pwysedd.

SKU: 12358
ID: N/A

Cost y cwrs:

£350.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae angen yr hyfforddiant a’r asesiad deuddydd hwn ar gyfer unrhyw weithiwr sy’n dymuno gwneud gwaith ar offer jet pwysedd domestig. Mae’r mwyafrif helaeth o foeleri cartrefi yn perthyn i’r categori hwn.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n Canolfan Ynni ar 01437 753 436, drwy e-bost canolfanynni@colegsirbenfro.ac.uk neu drwy’r ffurflen gais am alwad yn ôl isod.

Ar gyfer yr asesiad cychwynnol rhaid i ymgeiswyr fodloni’r gofynion mynediad a osodwyd gan OFTEC ar gyfer ymgeiswyr categori 1, 2, a 3. Gallai hyn gynnwys dilyn tystysgrif hyfforddiant OFT50.

Mae’r meysydd a gwmpesir gan y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Diogelwch olew cyffredinol ac egwyddorion
 • Storio a chyflenwi olew
 • Awyru, hylosgi a simneiau
 • Diogelwch trydanol
 • Rheolaethau
 • Gwasanaethu a chyfarpar jet pwysedd a llosgwyr
 • Gwasanaethu systemau gwresogi yn gyffredinol
 • Comisiynu a dogfennaeth
 • Canfod namau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Practical assessment during the course
 • Practical examination
 • Written examination

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

 • Copies of prior learning and/or qualifications

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Oil Pressure Jet Training
You're viewing: Olew: Peiriannau Jet Pwysedd £350.00
Add to cart
Shopping cart close