Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rhoi Meddyginiaeth

Rhoi Meddyginiaeth

Rhoi Meddyginiaeth

Tystysgrif Presenoldeb

Mae gweithio mewn lleoliad gofal cymdeithasol yn aml yn golygu rhoi a monitro meddyginiaeth i’r rhai sydd dan eich gofal. Gyda’r cwrs byr hwn byddwch yn dod i ddeall y ddeddfwriaeth, polisïau a gweithdrefnau i allu rhoi meddyginiaeth yn ddiogel tra hefyd yn cael gwybodaeth am y mathau mwyaf cyffredin o feddyginiaeth a’r defnydd ohoni.

£20.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin ag arfer diogel wrth roi meddyginiaeth mewn gofal cymdeithasol.

Mae’r cwrs ar-lein byr hwn (tua dwy awr) fel arfer yn rhedeg ar fore Mercher.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm dysgu seiliedig ar waith, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 141 neu unrhyw bryd drwy e-bost l.breckon@pembrokeshire.ac.uk
 • No formal entry requirements
 • You will be expected to be in relevant job role
 • Learners must be at least 16 years old

Ymhlith y pynciau a gynhwysir y mae:

 • Deddfwriaeth, canllawiau, polisïau a phrotocolau cyfredol
 • Dosbarthiad cyffuriau
 • Mathau o feddyginiaeth a’u sgil effeithiau posibl
 • Gwahanol ffyrdd o roi meddyginiaeth
 • Gweinyddu meddyginiaeth
 • Cofnodion gweinyddu meddyginiaeth
 • Sut i roi gwybod am broblemau uniongyrchol gyda rhoi meddyginiaeth
 • Cael gwared ar feddyginiaeth yn gywir

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Online examination

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

, ,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close