Ar gyfer myfyrwyr a allai fod wedi dilyn rhaglen ‘Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy’ neu Gwricwlwm Amgen, neu efallai wedi mynychu rhai sesiynau cymorth ychwanegol, wedi cael cymorth Cynorthwy-ydd Cymorth i Ddysgwyr (LSA) mewn dosbarthiadau, neu wedi mynychu Ysgol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), mae’r cyrsiau isod wedi’u teilwra i gefnogi’ch anghenion.

Mae’r cyrsiau’n canolbwyntio ar Sgiliau Bywyd a Sgiliau Personol, Cymdeithasol, Iechyd ac Economaidd (PSHE), Sgiliau Galwedigaethol, a Sgiliau Hanfodol Cymru. Maent yn ddelfrydol os ydych yn ansicr pa lwybr i’w gymryd nesaf ac angen y ddarpariaeth ychwanegol honno. Mae cymorth Cynorthwy-ydd Cymorth i Ddysgwyr ar gael lle bo angen i bob dysgwr.

Yn dangos canlyniad i gyd