Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg

Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg

Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg

Tystysgrif VTCT (ITEC) Lefel 3 mewn Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer y Therapydd Cyflenwol

Os ydych chi eisiau gweithio o fewn y diwydiant therapïau cyflenwol, mae hyn yn berffaith i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r corff, yn ogystal â strwythur, swyddogaeth a phatholegau’r croen, y gwallt a’r ewinedd.

Fees are per academic year, subject to change

£600.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Prif nod y cwrs hwn yw galluogi dysgwyr i ennill y wybodaeth greiddiol angenrheidiol a fydd yn rhoi sylfaen gadarn i chi ddilyn gyrfa fel therapydd cyflenwol.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am 34 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 

 • If under 19, relevant Level 1 or two GCSEs at grade D or above (may include one relevant equivalent) to include English Language/First Language Welsh
 • Good personal presentation and communication skills are required
 • Each application is considered on individual merit
 • Learners must be at least 16 years old

Bydd y cymhwyster yn datblygu eich gwybodaeth a dealltwriaeth o’r corff, a strwythur, swyddogaeth a phatholegau’r croen, y gwallt a’r ewinedd.

Byddwch hefyd yn dysgu am strwythur, swyddogaeth a phatholegau systemau’r corff dynol gan gynnwys y system ysgerbydol cyhyrol, nerfol, endocrin, anadlol, cardiofasgwlaidd, treulio, wrinol ac atgenhedlu.

Mae gan y cwrs hwn un uned sy’n cynnwys nifer o fodiwlau:

 • Trefniadaeth y corff dynol
 • Y sgerbwd a’r cymalau
 • Systemau gwaed a lymffatig
 • Cyhyrau a systemau nerfol
 • Systemau endocrin ac atgenhedlu
 • Croen, gwallt ac ewinedd
 • Systemau treulio ac ysgarthu
 • System resbiradol
 • Patholegau cyffredin y systemau hyn
 • Gwybodaeth am batholegau’r systemau hyn

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • Text books - you will be told about any specific items before you start the course, most text books are available to loan from the college library or online libraries

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 23/01/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg
You're viewing: Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg £600.00
Add to cart
Shopping cart close