Gyda'r lefel hon o gymhwyster efallai y gallwch symud ymlaen i gymwysterau lefel prifysgol / gradd neu symud ymlaen yn syth i gyflogaeth.

Beth sydd ei angen arnaf?
Fel rheol, o leiaf pum gradd TGAU C ac uwch neu gymhwyster Lefel 2 perthnasol, ond mae angen mwy ar rai cyrsiau.
Gwiriwch wybodaeth y cwrs am ofynion mynediad penodol.
Beth a gaf?

Beth byddaf i'n ei gael?
Byddwch yn gorffen eich cwrs gyda lefel gadarn o ddealltwriaeth sy'n gysylltiedig â'r pwnc rydych wedi'i astudio. Byddwch hefyd wedi ennill sgiliau datrys problemau yn ogystal â'r gallu i ddysgu'n annibynnol. Mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yn gofyn am y Lefel hon o gymhwyster, ac mae cyflogwyr yn tueddu i chwilio am ymgeiswyr sy'n gymwys i'r lefel hon o leiaf.

Showing 1–12 of 137 results