Gall cymwysterau yn y gwyddorau a mathemateg agor y drws i lawer o yrfaoedd cyffrous yn ogystal â bod yn llwybr i gael mynediad i gyrsiau prifysgol fel meddygaeth a deintyddiaeth.

Mae cynnig Cemeg, Bioleg, Ffiseg a Mathemateg Lefel-A trwy ddysgu ar-lein bellach yn rhoi mwy fyth o hyblygrwydd i fyfyrwyr gyflawni’r cymwysterau sydd eu hangen arnynt i symud ymlaen i’r brifysgol neu i newid gyrfa.

Showing 1–12 of 20 results