Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Gweithredol

Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Gweithredol

Pat Testing Equipment

Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Gweithredol

Dyfarniad Lefel 3 EAL mewn Archwilio a Phrofi Offer Trydanol Gweithredol (4340)

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer trydanwyr cymwys Lefel 2 sydd am wella eu cymwysterau presennol, neu sy’n ceisio dilyn gyrfa yn y sectorau electrodechnegol/adeiladu.

Sylwch: y dyddiad cau ar gyfer archebion ar gyfer y cwrs hwn yw 2 ddiwrnod gwaith cyn y dyddiad dechrau.

 

SKU: 1505F7311
ID: 38196

£325.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs tri diwrnod hwn wedi’i fwriadu ar gyfer gweithwyr trydanol sy’n gyfrifol am archwilio a phrofi offer trydanol yn y gweithle, parciau gwyliau, ac ati. Cyfeirir ato’n gyffredin fel profion PAT (Profi Offer Cludadwy).

Bydd yn ofynnol i ddysgwyr ddod â 5ed Argraffiad Cod Ymarfer IET ar gyfer Arolygu a Phrofi Offer Trydanol mewn Swydd gyda nhw ar y diwrnod cyntaf.

 • Bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch cymhwyster Gosodiadau Trydanol Lefel 2
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth ymarferol lawn i’r ymgeisydd o rifyn diweddaraf Cod Ymarfer y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) a bydd yn cynnwys cymysgedd o theori a gwaith ymarferol.

Bydd angen copi o’r gwerslyfr Cod Ymarfer ar gyfer Archwilio Mewn Swydd a Phrofi Offer Trydanol, 5ed argraffiad y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg cyn dechrau’r cwrs.

Bydd yr agweddau canlynol yn cael eu cynnwys:

 • Peryglon trydan
 • Dosbarthiad offer
 • Peryglon sy’n gysylltiedig â defnyddio gwahanol fathau o offer trydanol symudol a sefydlog
 • Dealltwriaeth o God Ymarfer IET mewn perthynas â Phrofi PAT
 • Gofynion Statudol ac Anstatudol
 • Adeiladu offer; theori archwilio a phrofi
 • Archwilio a phrofi offer yn ymarferol
 • Cwblhau dogfennaeth gysylltiedig

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Arholiad ar-lein

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 30/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close