Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Astudiaethau Cwnsela

Astudiaethau Cwnsela

Astudiaethau Cwnsela

Tystysgrif CPCAB Lefel 3 mewn Astudiaethau Cwnsela

Wedi’i anelu at y rhai sydd â chymhwyster cydnabyddedig mewn sgiliau cwnsela i ddatblygu eu hyfforddiant i ddod yn gwnselydd. Bydd dysgwyr yn ymchwilio i’r astudiaeth o ddamcaniaethau, moeseg ac arferion sy’n hanfodol ar gyfer y proffesiwn cwnsela.

 

SKU: 1201H7311
ID: 37245

Fees are per academic year, subject to change

£1,100.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster hwn yn canolbwyntio’n gryf ar feysydd arbrofol fel trafodaeth broffesiynol a gweithdai; seminarau; prosiectau a chyflwyniadau; adolygiadau dysgu; ymarfer cwnsela efelychiadol; astudiaethau achos; a goruchwyliaeth hyfforddiant grŵp efelychiedig. Mae’r cwrs yn ceisio ail-greu senarios cwnsela bywyd go iawn, a bydd yn cynnwys rhywfaint o ddatgeliad personol a gweithgareddau datblygiad personol cysylltiedig.

Nid yw’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth neu drawma yn ddiweddar ac nad yw’n addas ar gyfer therapi personol.

Ni fydd pasio’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn eich cymhwyso fel cwnselydd, ond bydd yn datblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ymhellach er mwyn cymryd eich camau nesaf tuag at ddod yn gwbl gymwys.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod neu gyda’r nos yr wythnos, am 30 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 • You will be expected to have successfully completed the previous level in this subject area within the last two years
 • A portfolio/examples of work will be required for this course
 • Life skills, experience and maturity are important
 • You should have some basic computer skills including being able to save and locate files and access websites
 • You must attend at least 85% of the course to pass
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • The learner must be over the age of 19

Mae’r deilliannau dysgu yn cynnwys:

 • Paratoi i weithio o fewn fframwaith moesegol ar gyfer cwnsela
 • Deall y berthynas cwnsela
 • Deall materion gwahaniaeth ac amrywiaeth i ddatblygu dealltwriaeth empathig
 • Gweithio o fewn dull cwnsela sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Defnyddio theori cwnsela i ddatblygu hunanymwybyddiaeth mewn ymarfer cwnsela
 • Deall damcaniaethau cwnsela ac iechyd meddwl
 • Defnyddio adborth, myfyrio a goruchwyliaeth i gefnogi astudiaethau cwnsela

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence
 • Practical examination
 • Written examination

Ar ôl cwblhau’r ddwy ran yn llwyddiannus efallai y byddwch am wneud y cwrs Lefel 4 Cwnsela Therapiwtig.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau cymunedol.

 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • You will be encouraged to join a professional body such as the British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) or equivalent
 • You will be encouraged to seek personal counselling

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 11/03/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Astudiaethau Cwnsela
You're viewing: Astudiaethau Cwnsela £1,100.00
Add to cart
Shopping cart close