Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Coginio Proffesiynol

Coginio Proffesiynol

Professional Cookery Course

Diploma NVQ Lefel 3 City & Guilds mewn Coginio Proffesiynol (7133)

Wedi’i gynllunio fel dilyniant naturiol o Lefel 2 Coginio Proffesiynol, bydd y cwrs hwn yn mynd â sgiliau coginio’r dysgwr i’r lefel nesaf ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn cegin broffesiynol ar hyn o bryd.

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£450.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno cyflawni safonau uchel o berfformiad mewn sgiliau coginio a patisserie. Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi dysgu sut i baratoi a choginio ystod eang o brydau cymhleth melys a sawrus. Mae dewis o dri llwybr i ddewis ohonynt yn dibynnu ar eich setiau sgiliau a’ch amgylchedd gwaith.

Mae’r cwrs hwn fel arfer yn rhedeg un diwrnod yr wythnos, am 30 wythnos, gan ddechrau ym mis Medi.

 

 • Bydd disgwyl i chi fod wedi cwblhau'r lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol
 • Rhaid i'r dysgwr fod dros 18 oed

Coginio Proffesiynol – datblygu sgiliau hanfodol mewn diogelwch bwyd, hylendid a gwaith tîm yn ogystal â dewis o ystod o opsiynau ymarferol, unrhyw beth o goginio prydau pysgod cregyn i ddatblygu bwydlenni.

Paratoi a Choginio Bwyd – yn cwmpasu ystod o unedau craidd wrth baratoi a choginio prydau cig uwch, prydau llysiau a llysieuol, seigiau pysgod a physgod cregyn a seigiau dofednod a gêm.

Patisserie a Melysion – canolbwyntio ar gynhyrchu eitemau toes a chytew, petit fours, cynhyrchion past, pwdinau poeth, oer ac wedi rhewi, cacennau, bisgedi a sbyngau.

Mae aseiniadau theori yn cynnwys:

 • Goruchwylio diogelwch bwyd
 • Datblygu cynnyrch bwyd
 • Sgiliau goruchwylio mewn lletygarwch
 • Archwilio gastronomeg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
 • Portffolio o dystiolaeth

Gallai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus arwain at nifer o gyfleoedd gyrfa yn y dyfodol gan gynnwys: Cogydd Iau Sous, Porthor Cegin, Cogydd Pantri, Cynorthwyydd Bwyd a Diod, Prif Gogydd, Sous Chef, Commis Chef, Patisserie Chef, Rheolwr dan Hyfforddiant, Chef de Partie, Demi Chef.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Gwerslyfrau - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs, mae'r rhan fwyaf o werslyfrau ar gael i'w benthyg o lyfrgell y coleg neu lyfrgelloedd ar-lein
 • Set cyllyll arlwyo - mae hyn yn cynnwys y pethau sylfaenol y bydd eu hangen arnoch yn ystod y cwrs ac i'r dyfodol - £90
 • Dillad Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 2 - £71/£76
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Professional Cookery Course
You're viewing: Coginio Proffesiynol £450.00
Add to cart
Shopping cart close