Fel un o’r diwydiannau mwyaf poblogaidd ar draws y byd, yn cyflogi miliynau o bobl ledled y byd, mae lletygarwch a thwristiaeth yn sector cyffrous sy’n tyfu’n gyflym. Gall y cyrsiau hyfforddi sydd ar gael gennym arwain at gyfleoedd gyrfa rhagorol yn lleol ac yn fyd-eang.

Gan weithio yn ein ceginau a’n bwyty masnachol sydd â chyfleusterau ac offer gwych, mae myfyrwyr yn ennill y profiad ymarferol na fyddent yn ei gael yn unrhyw le arall yn y sir.

Yn dilyn eich astudiaethau ar un o’r cyrsiau hyn, mae’r cyfleoedd gwaith yn ddiderfyn a gallent gynnwys y cyfle i deithio, cwrdd â phobl newydd a phrofi gwahanol leoedd a diwylliannau, i gyd fel rhan o’ch diwrnod gwaith!

Showing 1–12 of 22 results