Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cyflwyniad Weldio

Cyflwyniad Weldio

Cyflwyniad Weldio

P’un a ydych am adfer car neu wneud eich pwll tân eich hun, gyda’r offer cywir ac ychydig o amynedd mae weldio yn rhyfeddol o hawdd i’w ddatblygu fel sgil.
Mae rhai dan 19 yn gymwys i gael ffi ostyngol o 20% o’r gost lawn.

SKU: 1004M7311
MEYSYDD:
ID: 05318

£100.00

Clear

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Pwrpas y cwrs wyth wythnos hwn yw cyflwyno ymgeiswyr i weldio, cynyddu sgiliau weldio presennol neu ddysgu prosesau weldio newydd.

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Mae’r cwrs yn ymdrin â phrosesau MAG sy’n defnyddio dur carbon.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs
  • Portffolio o dystiolaeth

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

  • Offer Diogelu Personol (PPE) a Dillad, y gallwch eu prynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs
  • Oferols gwrth-fflam peirianneg - £35
  • Esgidiau diogelwch peirianyddol - £14/£35
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/01/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close