Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Weldio a Ffabrigo

Weldio a Ffabrigo

Weldio a Ffabrigo

Tystysgrif City & Guilds Lefel 2 mewn Peirianneg - Technoleg Ffabrigo a Weldio (2850-22)

Mae’r galw am Weldwyr a Ffabrigwyr wedi gweld cynnydd sylweddol yn y galw ac mae potensial enillion wedi parhau i gynyddu. Mae Sir Benfro wedi gweld datblygiadau cyffrous yn y sector olew a nwy yn ddiweddar ac mae datblygiadau parhaus yn y sector ynni adnewyddadwy cynyddol yn dangos y bydd angen sylweddol am Weldwyr a Ffabrigwyr medrus am flynyddoedd lawer i ddod.

SKU: 1004M7311 Learners: , Areas: ,
ID: 32171

£495.00

No available seats

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddysgwyr sy’n gweithio neu sydd eisiau gweithio fel peirianwyr ffabrigo a weldio yn y sector peirianneg.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac

Mae’r cwrs 34 wythnos hwn (un flwyddyn academaidd) fel arfer yn rhedeg ar dydd Gwener, 09:00 – 17:00, gan ddechrau ym mis Medi.

Mae’r unedau gorfodol i’w hastudio yn cynnwys:

 • Iechyd a Diogelwch Peirianneg
 • Egwyddorion Technoleg Peirianneg
 • Egwyddorion Technoleg Ffabrigo a Weldio

Gall dysgwyr ddewis o blith unedau dewisol gan gynnwys:

 • Weldio gan arc metel â llaw
 • Weldio trwy broses MIG
 • Weldio gan ocsi-asetylene
 • Cynnal a chadw offer a systemau trydanol
 • Ffabrigo llenfetel
 • Ffabrigo plât trwchus, bar ac adrannau
 • Ffabrigo gwasanaethau pibellau
 • Ffabrigo cydosodiadau gwaith dur

Os nad oes gennych gymwysterau TGAU Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd, efallai y bydd gofyn i chi wneud y canlynol:

 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (ECommS)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (EAoNS)

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog.

 • Arholiad ymarferol
 • Arholiad ysgrifenedig
 • Arholiad ar-lein

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallai dysgwyr geisio symud ymlaen i gwrs lefel uwch yn y Coleg, ceisio Prentisiaeth briodol neu fynd yn syth i gyflogaeth.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Oferols gwrth-fflam peirianneg - £35
 • Esgidiau diogelwch peirianyddol - £14/£35
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr
Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid
 • Dim costau ychwanegol
 • EEfallai y bydd cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/08/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Shopping cart close