Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Deall Camddefnyddio Sylweddau

Dyfarniad Lefel 2 Agored Cymru mewn Deall Camddefnyddio Sylweddau

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gamddefnyddio sylweddau.

SKU: 3204×7311
ID: N/A

£120.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs yn ddefnyddiol mewn lleoliad proffesiynol a phersonol. Bydd yn gwella dealltwriaeth y rhai sydd eisoes yn gweithio’n therapiwtig e.e. gweithwyr cymorth, cwnselwyr, gweithwyr allweddol a’r rhai sy’n gweithio mewn lleoliad cymorth a chefnogaeth a hefyd o fudd i rieni a gofalwyr trwy gynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth.

Mae’r cwrs wyth wythnos hwn fel arfer yn rhedeg ar Nos Iau, 18:00 – 20:00.


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm cyrsiau cymunedol, yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 490 neu unrhyw bryd drwy e-bost cymunedol@colegsirbenfro.ac.uk

 • No formal entry requirements
 • Each application is considered on individual merit
 • The learner must be over the age of 18

Ymhlith y pynciau a astudir y mae:

 • Diffinio’r termau sylweddau a chamddefnyddio sylweddau
 • Disgrifio categorïau o sylweddau a’u heffeithiau
 • Disgrifio categorïau defnyddwyr sylweddau
 • Disgrifio’r ddeddfwriaeth gyfredol sy’n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau
 • Deall effeithiau camddefnyddio sylweddau
 • Rhoi enghreifftiau o pam mae pobl yn camddefnyddio sylweddau
 • Disgrifio effeithiau camddefnyddio sylweddau

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Nid yw’r cymhwyster hwn yn arwain yn uniongyrchol at rôl gyflogedig. Fodd bynnag, mae’r wybodaeth a enillir yn cyfrannu at faes arbenigol o gwnsela a byddai’n ddefnyddiol mewn amrywiaeth o leoliadau, yn broffesiynol, yn barabroffesiynol ac yn bersonol, er enghraifft:

 • Cefnogi’r rhai sy’n gweithio mewn gwasanaethau Haen 1 trwy ddarparu trosolwg o’r pwnc
 • Gwella dealltwriaeth y rhai sydd eisoes yn gweithio’n therapiwtig e.e. cwnselwyr, gweithwyr cymorth, gweithwyr allweddol
 • Bod o fudd i rieni a gofalwyr drwy wybodaeth ac ymwybyddiaeth gynyddol
 • Helpu a chefnogi eraill naill ai’n wirfoddol neu’n gyflogedig

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau cymunedol.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

11 Ebrill 2024

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 18/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Deall Camddefnyddio Sylweddau
You're viewing: Deall Camddefnyddio Sylweddau £120.00
Select options
Shopping cart close