Gwella eich gwybodaeth pwnc.

Beth sydd ei angen arnaf?
Fel rheol, tri TGAU ar raddau D neu gwrs Lefel 1 perthnasol. Gallai rhai prentisiaethau fod â meini prawf mynediad gwahanol, ac efallai y bydd rhai cyrsiau Lefel 2 yn gofyn i chi gael TGAU Saesneg a / neu Fathemateg ar radd C ac uwch.
Gwiriwch wybodaeth y cwrs am ofynion mynediad penodol.

Beth byddaf i'n ei gael?
Byddwch yn gorffen eich cwrs gydag addysg gyffredinol dda, sgiliau datrys problemau, dyfeisgarwch, gwybodaeth am y pwnc a sgiliau ar gyfer swyddi lefel is. Dyma'r isafswm y bydd y mwyafrif o gyflogwyr yn gofyn amdano pan ewch am swydd.

Showing 1–12 of 100 results