Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dyfodol mewn Cyflogaeth (Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffynnol)

Dyfodol mewn Cyflogaeth (Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffynnol)

team-386673_1280

Dyfodol mewn Cyflogaeth (Gwasanaethau Milwrol ac Amddiffynnol)

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n ansicr am eu llwybr gyrfa ac sy’n ceisio rhaglen gyda ffocws ymarferol i’w paratoi eu hunain ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol neu astudiaeth bellach.

Mae hefyd yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno dilyn cwrs ymarferol sy’n datblygu ystod eang o sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa bosibl yn y Gwasanaethau Amddiffynnol megis yr heddlu, tân, ambiwlans, asiantaethau ffiniau neu’r Lluoedd Arfog Prydeinig (Byddin Prydain, y Llu Awyr Brenhinol). neu’r Llynges Frenhinol, gan gynnwys y Môr-filwyr Brenhinol).

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cwrs hwn yn adeiladu eich dealltwriaeth o amrywiaeth o yrfaoedd, yn gwella eich lefelau iechyd a ffitrwydd, eich hyder, gweinyddiaeth bersonol, hunanddisgyblaeth a gweithio ar eich sgiliau arwain, adeiladu tîm a chyfathrebu. Yn ogystal â hyn, mae gennych gyfle i ennill gwybodaeth am arwain ffordd iach o fyw, arwain eich cyfoedion a sut i ymdrin â senarios Cymorth Cyntaf sylfaenol.

 • Dau TGAU gradd G neu uwch (gall gynnwys un cyfwerth perthnasol) i gynnwys Saesneg Iaith/Llenyddiaeth Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg/Rhifedd
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol
 • Cwblhau rhaglen perthnasol yn llwyddiannus (gan gynnwys sgiliau) a phenderfyniad o gyfarfod y bwrdd dilyniant

Ategir cynnwys y rhaglen gan y 5 Ffordd at Les, gan feithrin sgiliau ar draws yr ystod eang o feysydd gan gynnwys:-

 • Cysylltu ag Eraill – gwaith tîm ac arweinyddiaeth, crefft maes awyr agored, gyrfa a chynllun dilyniant personol ar gyfer cyflogaeth neu astudiaeth bellach
 • Bod yn Egnïol yn Gorfforol – amrywiaeth eang o sesiynau gweithgaredd corfforol
 • Dysgu Sgiliau Newydd – datrys problemau, sgiliau cyfathrebu, cymorth cyntaf sylfaenol, llywio a sgiliau ymarferol
 • Rhoi i Eraill – datblygu sgiliau gwydnwch, hyderus wrth weithio gydag eraill a gwaith cymunedol yn yr awyr agored
 • Talu Sylw i’r Foment Bresennol – Iechyd a Lles a gweithgareddau ffordd o fyw

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs
 • Asesiad ymarferol yn ystod y cwrs

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gall dysgwyr symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth neu ddilyn gyrfa filwrol neu astudiaeth bellach.

 • Deunydd ysgrifennu - byddwch yn cael gwybod am unrhyw eitemau penodol cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Dillad brand penodol, yn daladwy ar ddechrau eich cwrs
 • Dillad ymarferol/cysurus ar gyfer rhannau o'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim ffi dysgu
 • Rydym yn hepgor y Ffi Weinyddol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024/25
 • Bydd angen i chi dalu ffi cyfleuster o £60 bob ffitrwydd blwyddyn cyn i chi ddechrau'r cwrs
 • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close