Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gofal Anifeiliaid – Clwb Sadwrn

Gofal Anifeiliaid – Clwb Sadwrn

Gofal Anifeiliaid - Clwb Sadwrn

Gofal Anifeiliaid – Clwb Sadwrn

Mae gennym bob math o anifeiliaid hardd, anwesol a hynod ddiddorol a fydd yn cael eu cyflwyno i’ch plentyn 8 i 16 oed. Yn bennaf oll rydym am iddynt ddysgu a chael hwyl.

 

SKU: 1103F7311
DYSGWYR:
ID: 38586

£55.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r clwb dydd Sadwrn pum wythnos hwn ar gyfer pobl ifanc 8 i 16 oed.

Dysgwch sut i ofalu am a thrin llawer o fathau gwahanol o anifeiliaid anwes gan gynnwys chinchillas, ymlusgiaid a chwningod yng Nghanolfan Dysgu John Burns, Llwynhelyg.

Mae’n ofynnol i bob rhiant/gofalwr/gwarcheidwad lofnodi ffurflen ganiatâd; bydd y rhain yn cael eu e-bostio atoch ymlaen llaw.

Mae’n rhaid i’r plant ddod i leoliad y cwrs lle bydd y tiwtor yn cwrdd â nhw a bydd rhieni yn casglu eu plant ar ddiwedd pob sesiwn.

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Ar gael i rai rhwng 8 ac 16 oed

Mae’r sesiynau rydym yn eu cyflwyno yn rhyngweithiol iawn ac yn cynnwys yr opsiwn o ddal yr anifeiliaid a dysgu ffeithiau anhygoel am bob un.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Mae hon yn ffordd wych i blant gysylltu ag anifeiliaid, efallai yn y dyfodol y byddant yn dod yn rhieni anifeiliaid anwes neu hyd yn oed yn penderfynu y gallai gofalu am anifeiliaid fod yn yrfa iddynt yn y dyfodol.

  • Dillad ymarferol/cysurus ar gyfer rhannau o'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 13/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close