Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Gwaith Barbwr – Gwasanaethau Eillio

Gwaith Barbwr – Gwasanaethau Eillio

Gwaith Barbwr - Gwasanaethau Eillio

Gwaith Barbwr – Gwasanaethau Eillio

Dyfarniad VTCT Lefel 3 mewn Darparu Gwasanaethau Eillio

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant barbwr. Rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau, technegau, rhinweddau personol ac agweddau sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn cyflogaeth yn y diwydiant barbwr.

SKU: 1201F7311
ID: 51706

£125.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Prif nod y cwrs pum wythnos hwn yw galluogi dysgwyr i ennill y sgiliau ymarferol a damcaniaethol angenrheidiol sydd eu hangen ar y diwydiant barbwr.

  • Bydd disgwyl i chi fod wedi cwblhau Lefel 3 Barbro yn llwyddiannus
  • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Dim ond un uned sydd gan y cwrs hwn:

  • Darparu gwasanaethau eillio – defnyddio’r offer cywir i baratoi’r wyneb a darparu gwasanaeth eillio

Bydd y dysgwr hefyd yn datblygu gwybodaeth am iechyd a diogelwch cysylltiedig, gofal y cleient, sgiliau cyfathrebu a darparu cyngor ôl-ofal sy’n hanfodol i weithio a bod yn llwyddiannus yn y diwydiant barbwr.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Portffolio o dystiolaeth
  • Arholiad ymarferol

[text-blocks id=”default-progression-text”]

  • Cit trin gwallt penodol, y gallwch ei brynu ar-lein cyn i chi ddechrau'r cwrs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

,

Dyddiadau Cyrsiau:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/12/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close