Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Gyrrwr Dysgwr ‘Dangoswch wrthyf, Dywedwch wrthyf’

Gyrrwr Dysgwr ‘Dangoswch wrthyf, Dywedwch wrthyf’

Dau ddyn yn sefyll gyda chlipfwrdd yn pwyntio at y car

DOD YN FUAN!

Paratowch ar gyfer eich prawf gyrru gyda’r cwrs tair awr hwn gyda’r nod o helpu gyrwyr sy’n dysgu i basio’r rhan “Dangoswch i Mi, Dywedwch Wrtha” o’r prawf gyrru ymarferol.

SKU: 1004F7551
ID: N/A

£35.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Wedi’i anelu at helpu gyrwyr sy’n dysgu, bydd y cwrs hwn yn nodi lleoliad a gweithrediad rhannau allweddol o’r cerbyd ac yn eich dysgu i gynnal gwiriadau diogelwch sylfaenol a gwiriadau cyn gyrru fel teiars, lefelau hylif ac ati.

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Dylech fod â'r gallu corfforol i gwblhau elfennau ymarferol y cwrs hwn
  • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Byddwch yn cwmpasu:

  • Gwiriadau cyn gyrru (teiars, lefelau hylif ac ati)
  • Nodi a gweithredu dangosyddion dangosfwrdd allweddol
  • Nodi rhannau allweddol o fewn bae injan y cerbyd a gweithrediad sylfaenol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Asesiad parhaus yn ystod y cwrs

Efallai y byddwch am ehangu eich gwybodaeth trwy gofrestru ar ein cwrs Cynnal a Chadw Ceir Sylfaenol.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol
  • Efallai eich bod yn gymwys i gael cyllid. Darganfyddwch fwy ar ein dudalen cyllid myfyrwyr

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

01 Gorffennaf 2024

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 14/05/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Dau ddyn yn sefyll gyda chlipfwrdd yn pwyntio at y car
You're viewing: Gyrrwr Dysgwr ‘Dangoswch wrthyf, Dywedwch wrthyf’ £35.00
Select options
Shopping cart close