Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Iaith Saesneg – TGAU (Adolygu)

Iaith Saesneg – TGAU (Adolygu)

Iaith Saesneg - TGAU (Adolygu)

Iaith Saesneg – TGAU (Adolygu)

TGAU CBAC mewn Iaith Saesneg (Adolygu)

Cynhelir cyrsiau adolygu TGAU Saesneg Iaith ddwywaith y flwyddyn ac maent wedi’u cynllunio i wella’r sgiliau sydd eu hangen i ddarllen, deall a dadansoddi ystod eang o destunau.

SKU: 1312N7551
ID: 34043

£0.00£80.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cyrsiau adolygu yn canolbwyntio ar ddatblygu ysgrifennu’n glir, yn gywir a defnyddio ystod o eirfa a strwythurau brawddegau i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl yn yr arholiadau.

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
Mae’r cwrs adolygu byr hwn yn cynnwys gwersi cryno gydag awgrymiadau arholiad ac enghreifftiau ymarferol.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Dyddiad y Cwrs:

19 Ebrill 2025

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/07/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Iaith Saesneg - TGAU (Adolygu)
You're viewing: Iaith Saesneg – TGAU (Adolygu) £0.00£80.00
Select options
Shopping cart close