Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rheoli’n Ddiogel – Cwrs Diweddaru

Rheoli’n Ddiogel – Cwrs Diweddaru

Safety Training

Rheoli’n Ddiogel – Cwrs Diweddaru

Rheoli'n Ddiogel IOSH – Cwrs Diweddaru

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un sydd wedi dilyn cwrs Tystysgrif Rheoli’n Ddiogel IOSH dros dair blynedd ynghynt ac sydd am sicrhau bod yr achrediad yn cael ei gadw’n gyfredol.

£175.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs chwe awr (un diwrnod) hwn ar gyfer dysgwyr sydd eisoes wedi cwblhau cwrs Rheoli’n Ddiogel llawn y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (IOSH). Mae dysgwyr yn cael adnewyddu eu gwybodaeth am rannau allweddol y cwrs Rheoli’n Ddiogel llawn trwy eu cysylltu â system rheoli iechyd a diogelwch cynllunio-gweithredu, gydag arweinyddiaeth yn ganolog i’r cyfan.

Byddwch yn cael mynediad chwe mis i’r cwrs ar-lein hwn gyda:

 • Mynediad anghyfyngedig i’r cwrs a gynhelir ar System Rheoli Dysgu sydd wedi ennill gwobrau
 • Cefnogaeth barhaus o’r cofrestru cychwynnol i’r ardystiad
 • Amlgyfrwng amrywiol sy’n rhyngweithiol ac yn ddiddorol i’w ddefnyddio ac yn addas ar gyfer pob arddull dysgu
 • Deunyddiau cwrs y gellir eu llwytho i lawr yn llawn i’ch hoff ddyfais
 • Gwiriadau cynnydd gydag adborth ar gael trwy gydol y cwrs
 • Tiwtor ymroddedig a chymorth technegol i ateb eich cwestiynau trwy gydol y cwrs
 • Cynnal yr arholiad ar-lein ar ôl cwblhau’r cwrs
 • Cymorth Ar-lein+ ychwanegol ar gael ar gyfer rhaglen ddysgu gyfunol wedi’i theilwra
 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod wedi cwblhau'r lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol

Byddwch yn adolygu ac yn gwerthuso meysydd allweddol cwrs Rheoli’n Ddiogel IOSH ac yn eu cysylltu â system rheoli iechyd a diogelwch cynllunio-gwneud-gwirio sy’n rhoi arweinyddiaeth wrth wraidd popeth.

Mae’r modiwlau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Meddwl yn ôl
 • Arweinyddiaeth
 • Cynllun
 • Gwneud
 • Gwirio
 • Gweithredu

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn efallai y byddwch am roi cynnig ar un arall o’n cyrsiau seiliedig ar waith.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Modd:

, ,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 19/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close