Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

System Chwistrellu Tân

System Chwistrellu Tân

System Chwistrellu Tânilding

Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellu Tân Awtomatig mewn Anheddau Domestig Level 3 QCS

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n dymuno ennill y wybodaeth angenrheidiol i osod a chynnal systemau chwistrellu tân domestig.

Cost y cwrs:

£490.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sy’n dymuno ennill y wybodaeth angenrheidiol i osod a chynnal systemau chwistrellu tân domestig. Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant chwistrellu a’r rhai sy’n dymuno uwchsgilio, newid proffesiwn neu ar gyfer cwmnïau sy’n dymuno ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) gyda’u gosodwyr.

Tystysgrif Rheoliadau Dŵr a/neu NVQ Lefel 3 Plymio

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

  • Paratoi’r amgylchedd gwaith ar gyfer gosod systemau chwistrellu awtomatig
  • Gallu gosod a chomisiynu system chwistrellu tân awtomatig
  • Cynnal gwiriadau gwasanaeth a chynnal a chadw system chwistrellu tân mewn anheddau domestig
  • Gofynion y System
  • Deddfwriaeth
  • BS9251 – y brif Safon Brydeinig ar gyfer systemau chwistrellu tân yn y wlad
  • Y gwahanol fathau o bennau chwistrellu a chysylltiadau dŵr

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ymarferol
  • Arholiad ysgrifenedig

Following completion of this course you might want to try another one of our Energy Centre courses.

  • Copïau o ddysgu blaenorol a/neu gymwysterau

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffioedd.

Rhowch rai manylion isod i ofyn am alwad yn ôl:

Cyfryngau Cymdeithasol

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
System Chwistrellu Tânilding
You're viewing: System Chwistrellu Tân £490.00
Add to cart
Shopping cart close