Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Dadorchuddio Caitlin Flood-Molyneux: Meistr Paent a Chyfryngau Cymysg

Black and white portait of Caitlin

Mae Caitlin Flood-Molyneux, artist cyfoes Cymreig llawn gweledigaeth a chyn-fyfyriwr Coleg Sir Benfro, wedi dod i’r amlwg fel esiampl o fynegiant artistig gyda’i chyfuniad unigryw o baent a chollage cyfrwng cymysg. Mae ei thaith artistig nodedig wedi ei harwain trwy dirweddau addysgol a chreadigol amrywiol, gan arwain at gorff o waith sy’n llywio cymhlethdodau emosiwn, cof, a chaledi trwy lens delweddaeth diwylliant pop.

Dechreuodd fflêr artistig Caitlin yng Ngholeg Sir Benfro, lle dechreuodd ar y Diploma Dylunio Graffeg cyn herio’i hun ymhellach gyda’r Diploma Sylfaen lle darganfu botensial ei harfer ei hun cyn gosod ei golygon ar archwiliad dyfnach o Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn ystod ei blynyddoedd prifysgol yr ehangodd ei gorwelion a hynny’n gyflym iawn, wrth iddi dreulio blwyddyn yn Norwy fel rhan o’i gwaith cwrs.

Yn ganolog i arfer artistig Caitlin mae ei harchwiliad o’r cysylltiad rhwng delweddaeth diwylliant pop a thapestri cymhleth emosiwn a chof dynol. Gan dynnu ysbrydoliaeth o arddulliau chwyldroadol DADA a Chelfyddyd Bop gynnar, daeth Caitlin o hyd i ddelweddaeth gyda ffurfiau arluniol haniaethol, gan grefftio iaith weledol nodedig sy’n cyfleu hanfod ei naratif. Mae delweddaeth hanesyddol, sy’n elfen annatod o’i gwaith, yn llestr i’r atgofion y mae’n bwriadu eu cyfleu. Mae ei mynegiant artistig yn taro cydbwysedd cytûn rhwng profiadau hynod bersonol a themâu cyffredinol, gan wahodd gwylwyr i gychwyn ar daith bersonol o gysylltu a myfyrio.

Mae dawn eithriadol Caitlin Flood-Molyneux wedi datblygu i gydnabyddiaeth ryngwladol. Mae ei gwaith wedi bod ar lwyfannau fel oriel yn Efrog Newydd a Ffair Gelf nodedig Saatchi a Christie’s Auction House yn Llundain, lle cafodd ei darnau eu harddangos ochr yn ochr â ffigurau enwog fel Banksy ac Andy Warhol. Mae cydweithrediad Caitlin â’r artist Lynette Reed yn ystod ei chyfnod preswyl yn yr Eidal yn dyst i’w hysbryd cydweithredol.

Un o groestoriadau mwyaf arwyddocaol ei thaith oedd ei chyfarfod â Lynette Reed mewn sioe gelf yn Llundain. Fe heuodd y cysylltiad hwn hadau creadigrwydd a chydweithio ac maen nhw nawr yn gweithio ar sioe gyda’i gilydd.

Wrth fyfyrio ar ei hesblygiad artistig, mae Caitlin yn cofio ei chyfnod yn y Coleg yn annwyl fel y trobwynt yn ei hangerdd artistig. “Treuliais i fy mlynyddoedd gorau yn y Coleg gan mai dyma’r lle datblygais i fy nghariad at gelf a dilyn gyrfa ddelfrydol. Roedd y Coleg yn teimlo fel teulu, ac roedd y darlithwyr mor gefnogol, allwn i ddim eu hargymell ddigon,” meddai.

Dywedodd Cath Brooks, Rheolwr Maes Cwricwlwm yng Ngholeg Sir Benfro: “Mae Caitlin yn enaid hardd, hael a chreadigol. Rydyn ni’n falch iawn o arsylwi a dathlu ei chyflawniadau artistig rhyfeddol hyd yn hyn. Roedd Caitlin bob amser yn meddu ar benderfyniad a dyfalbarhad i archwilio, ymchwilio a goleuo ei hun trwy ymarfer creadigol. Fe wnaeth Caitlin feithrin agwedd agored iawn i fachu ar gyfleoedd a sefydlu moeseg waith gadarnhaol gref, model rôl gwirioneddol i unrhyw un.”

Mae taith artistig Caitlin Flood-Molyneux yn parhau i swyno ac ysbrydoli, gan wahodd cynulleidfaoedd i archwilio croestoriad celf, emosiwn, a chof. Wrth i’w gwaith atseinio â naratifau personol a chyffredinol, mae’n cadarnhau ei lle fel arloeswr yn y byd celf gyfoes.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau creadigol a gynigir yng Ngholeg Sir Benfro, ewch i: www.pembrokeshire.ac.uk/course-category/school-leaver/?product_tag_1=arts

Dilynwch daith artistig Caitlin Flood-Molyneux @floodmolyneuxart

Llun: Caitlin Flood-Molyneux – Portread gan Brynley Odu Davies

Shopping cart close