Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Disgyblion yn blasu eu dyfodol

Chef and student demonstrating cooking skills.

Daeth disgyblion ysgol o bob rhan o Sir Benfro i’r Coleg yr wythnos ddiwethaf i fwynhau diwrnod blasu gyda’r nod o’u hysbrydoli i ddilyn gyrfa mewn lletygarwch.

Wedi’i drefnu gan Fforwm y Cogyddion, daeth dros 200 o ddisgyblion i’r digwyddiad rhyngweithiol a chael profiad o wneud pasta gyda’r cogydd enwog Orsola Muscia o ‘The Tailor Made Chef’ ac Alejandro Mayo Lopez o fwyty ‘Plantagenet’. Dilynwyd hyn gan ddosbarth meistr crwst gyda myfyrwyr lletygarwch y Coleg a wnaeth grwst choux, ac yn olaf, cymerodd disgyblion ran mewn cystadleuaeth addurno éclairs.

Dywedodd Catherine Farinha, Cyfarwyddwr Fforwm y Cogyddion: “Rydym wrth ein bodd yn dod i Goleg Sir Benfro. Maen nhw’n gwneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud mor hawdd. Maen nhw’n rhagweithiol iawn, maen nhw’n cael popeth yn barod, mae’r staff addysgu yn frwdfrydig ac mae’r coleg cyfan wir yn dangos ei hun i fod yn ganolfan rhagoriaeth coginio go iawn.”

Ychwanegodd Pennaeth y Gyfadran yng Ngholeg Sir Benfro, Eva Rees: “Roedd cymaint o hwyl ac egni cadarnhaol gan y disgyblion ysgol a ddaeth i ymweld. Ar ddiwedd y dydd partneriaeth yw hon gyda Fforwm y Cogyddion. Rydyn ni’n darparu’r arbenigedd addysgu ac mae Fforwm y Cogyddion yn ein helpu ni i gyrraedd ysgolion lleol a gweithio gyda chyflogwyr lleol gorau i gyfoethogi profiad dysgu ein myfyrwyr trwy gynnal digwyddiadau fel ‘Diwrnodau Blasu’r Diwydiant Lletygarwch.’ Roedd yn wych.”

Clywodd y disgyblion hefyd gan Thomas Ferrante, Rheolwr Cyffredinol gwesty moethus lleol The Grove at Narberth’. Llwyddodd Thomas i ysbrydoli disgyblion gyda’i stori am gwympo mewn i letygarwch ar ôl bron â bod yn fargyfreithiwr. Mae bellach yn gyfarwyddwr cwmni gwestai a bwytai moethus, Casgliad Seren ac meddai wrth bawb, “Mae yna gyfleoedd dilyniant gyrfa go iawn, mae hwn yn ddiwydiant gwych.”

Derbyniodd yr holl ddisgyblion a fu’n helpu gyda’r arddangosiadau ar y llwyfan gopi o gyhoeddiad Fforwm y Cogyddion, ‘The Chefs’ Knowledge’, y cyfan sydd ei angen arnynt i baratoi eu hunain ar gyfer cwrs lletygarwch yn y Coleg.

Mae Orsola Muscia yn dysgu’n rheolaidd yng ngholegau Cymru ac wedi chwarae rhan allweddol wrth wneud y diwrnod mor llwyddiannus, dywedodd: “Mae digwyddiadau fel y rhain yn hollbwysig i ddyfodol ein diwydiant. Rydw i’n cael cymaint o bleser o weld yr olwg ar wynebau’r plant wrth iddynt greu eu tagliatelle a’u pesto ffres cyntaf, yn fyw ar lwyfan o flaen eu cyfoedion. Rydw i wedi bod yn y diwydiant ers pum mlynedd ar hugain ac wrth fy modd yn trosglwyddo fy ngwybodaeth a dysgu myfyrwyr am fwyd Eidalaidd, yn union fel y dysgodd fy mam-gu i mi o bedair oed – ro’n i bob amser yn gwybod fy mod eisiau bod yn gogydd ac yn caru pob agwedd ar y swydd a chreu bwyd blasus gyda chariad ac angerdd gwirioneddol.”

Yn ystod y digwyddiad, gwnaeth y cogydd Alejandro Mayo Lopez ei ymddangosiad cyntaf ar y llwyfan demo. Roedd yn bryderus ynghylch coginio’n fyw ar lwyfan o flaen cynulleidfa mor fawr, ond roedd wrth ei fodd â’r profiad ac mae’n edrych ymlaen yn awr at y digwyddiad nesaf gyda Fforwm y Cogyddion sy’n rhedeg theatr y cogyddion yn rheolaidd mewn digwyddiadau a gwyliau bwyd dros y DU. Dywedodd: “Roedd y disgyblion ysgol a oedd yn ymweld yn fywiog ac yn llawn ysbryd, gyda rhai ohonynt yn gweiddi sylwadau ac yn heclo. Felly, fe wnaethon ni groesawu hyn, gan sianelu’r egni hwn, eu gwahodd i’r llwyfan a’u cael i gymryd rhan yn y demos fel rhagflas. Ro’n nhw wrth eu bodd.”

I ddarganfod mwy am gyrsiau lletygarwch yng Ngholeg Sir Benfro ewch i: Ymadawr yr Ysgol – Pembrokeshire College

Neu, os ydych yn gogydd sy’n dymuno bod yn gysylltiedig ag Academi Fforwm y Cogyddion, e-bostiwch brogen@redcherry.uk.com

Shopping cart close