Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Science Live London: Gwyddoniaeth Arloesol a Golygfeydd Poblogaidd

Inside the Emmanual

Ymwelodd pedwar deg pedwar o ddysgwyr Coleg Sir Benfro sy’n astudio Gwyddorau Safon Uwch a Gwyddoniaeth Gymhwysol â Llundain yn ddiweddar ar gyfer cynhadledd Science Live: Safon Uwch.

Roedd ystod eang o bynciau cyfoes yn ymdrin â moeseg, epigeneteg nodweddion, deallusrwydd artiffisial mewn gwyddoniaeth, yr argyfwng ymwrthedd gwrthfiotig sy’n wynebu cymdeithas ac etifeddiaeth genynnau màs y corff.

Bu’r myfyrwyr yn ymwneud â sgyrsiau gan: Yr Athro Alice Roberts ar ‘Tamed’, gan archwilio dofi rhywogaethau; Yr Athro Steve Jones yn cwestiynu ‘Ai dim ond mamal arall yw Dyn?’ gan ddefnyddio syniadau chwyldroadol Darwin ac ymchwil genetig modern; Yr Athro Robert Winston yn siarad yn fanwl am wyddoniaeth atgenhedlu dynol a sut i’w drin; Dr Jenny Rohn ar ‘Dial y microbau’ yn edrych ar fyd hynod ddiddorol bacteria; a Dr Giles Yeo yn trafod ymchwil ar ‘Sut mae’r Ymennydd yn Rheoli Pwysau ein Corff.’

Ochr yn ochr ag ymchwilio i ddadleuon hynod ddiddorol yng nghynhadledd Science Live, cerddodd y dysgwyr filltiroedd gan fwynhau golygfeydd twristaidd poblogaidd a oedd yn cynnwys gweld y Prif Weinidog a Llywydd De Corea ar ddau achlysur, bwyta yn lleoliad Nadoligaidd Covent Garden a gwylio ‘Wicked’ yn y Theatr.

Dywedodd y darlithydd Bioleg, Kate Bassett-Jones:

“Cafodd y myfyrwyr amser anhygoel yn y gynhadledd, a gwnaeth dod i gysylltiad uniongyrchol â gwyddonwyr haen uchaf eu gadael yn teimlo wedi’u hysbrydoli a’u hysgogi am eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol.

Ychwanegodd archwilio Llundain at y cyffro, yn enwedig gweld y Prif Weinidog Rishi Sunak ac Arlywydd De Corea Yoon Suk Yeol mewn gorymdaith heddlu ar eu ffordd i Downing Street a gadael gwledd ym Mhalas Buckingham.”

Mae’r adran Wyddoniaeth yn edrych ymlaen at drefnu ymweliadau yn y dyfodol i ehangu gwybodaeth dysgwyr ar faterion cyfoes gan arbenigwyr yn eu maes.

Darllenwch fwy am ein cyrsiau gwyddoniaeth yma.

Shopping cart close