Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Seren ddisglair o Sir Benfro yn cipio’r prif wobr mewn gwobrau cenedlaethol mawreddog yn y Cutty Sark

Arwyn Williams from Pembrokeshire College collecting the scholar of the year award on behalf of Jordan Palmer with Paul Smith from Cavendish Nuclear who sponsored the award.

Dathlwyd y disgleiriaf a’r gorau yn y diwydiant peirianneg adeiladu (ECI) mewn seremoni wobrwyo fawreddog neithiwr yn y Cutty Sark yn Llundain. Un o’r sêr disgleiriaf yn eu plith oedd Jordan Palmer o Sir Benfro a enillodd Dysgwr y Flwyddyn.

Dyma’r unfed digwyddiad ar ddeg o’r Gwobrau Hyfforddi a Datblygu ECI, a drefnwyd gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Peirianneg Adeiladu (ECITB). Daeth arweinwyr diwydiant, dylanwadwyr a llunwyr polisi yn ogystal â sêr y dyfodol ynghyd mewn seremoni a gynhaliwyd gan beiriannydd, darlledwr, athro ac eiriolwr STEM, Kate Bellingham.

Wedi’i hysbrydoli gan hanes morwrol cyfoethog y Cutty Sark a gyda’r seremoni’n cael ei chynnal o dan ei gorff llong byd-enwog, thema’r digwyddiad eleni oedd cychwyn ar deithiau.

Wrth siarad yn ei Wobrau ECI cyntaf ers ymuno â’r ECITB, pwysleisiodd y Prif Weithredwr Andrew Hockey mai asedau mwyaf gwerthfawr y diwydiant yw ei bobl, y rhai sydd ar ddechrau eu teithiau fel y dysgwyr, prentisiaid a graddedigion a anrhydeddwyd neithiwr a’r rhai oedd yn bresennol “y mae eu teithiau wedi paratoi’r ffordd i’r rhai sy’n dilyn”.

Dywedodd:

Hoffwn longyfarch yr holl enillwyr a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol sy’n enghreifftiau gwych o’r llwyddiannau o bob rhan o ddiwydiant dros y flwyddyn ddiwethaf. Maen nhw’n dangos y talent, yr arloesedd, y gwytnwch a’r ymdrech sydd mor uchel eu parch i’n diwydiant, gan osod safonau yr ydym i gyd yn anelu atyn nhw.

Mae ansawdd yr enwebiadau eleni yn adlewyrchu cryfder talent yn y diwydiant ac mae ehangder y mynychwyr neithiwr yn dangos mai’r gwobrau hyn yw un o’r digwyddiadau mwyaf yn y calendr adeiladu peirianneg.

Roedd yn wych bod yn yr un ystafell i ddathlu popeth sy’n wych am hyfforddiant a datblygiad yn ein diwydiant gyda chymaint o bartneriaid a ffrindiau yn cynrychioli sefydliadau o bob rhan o’r DU ac yn rhyngwladol.

Hoffwn estyn diolch enfawr i’n holl feirniaid, a gafodd y dasg aruthrol o ddewis enillydd ym mhob categori.”

Llwyddodd Jordan Palmer i frwydro yn erbyn cystadleuaeth frwd i ennill Dysgwr y Flwyddyn. Mae wedi profi i fod yn dalent eithriadol mewn weldio a ffabrigo, gan arddangos rhinweddau gwirioneddol ysbrydoledig. Cafodd lwyddiant yng nghystadleuaeth weldio rhanbarthol Sir Benfro ac enillodd fedal arian yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Weldio Ysbrydoli Sgiliau Cymru.

Arweiniodd ymroddiad Jordan i dwf personol at brentisiaeth yn Rhyal Engineering. Mae ei angerdd am ei grefft a’i barodrwydd i rannu gwybodaeth yn ei wneud yn ymgeisydd rhagorol, fel y dangoswyd wrth iddo gael ei ddewis i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol UK Skills 2022/23.

Derbyniodd Arwyn Williams, Pennaeth y Gyfadran Peirianneg a Chyfrifiadureg yng Ngholeg Sir Benfro, y wobr ar ran Jordan am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y digwyddiad.

Dywedodd:

“Mae Jordan mor ymroddedig i’w astudiaethau. Mae mor awyddus a thalentog mewn peirianneg. Mae’n weldiwr ac yn ffabrigwr ac, i ddweud y gwir, rydyn ni’n cael trafferth i’w gael allan o’r gweithdy weldio oherwydd ei fod mor awyddus i fwrw ymlaen ac ennill ei sgiliau.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r ECITB ac mae’r rhaglen ysgoloriaeth yn un enghraifft o ble rydyn ni wedi dod â llawer o bobl ifanc i mewn i gyflenwi sgiliau a hyfforddiant er mwyn dod ag unigolion dawnus i mewn i’r sector.”

Gwneud cyfraniadau sylweddol i ddiwydiant

Roedd panel beirniaid y gwobrau’n cynnwys John Simpson o ECIA, Tracey Shelley o BCECA a Zainab Adigun o AFBE, a luniodd restr fer ym mhob categori i ddewis yr enillwyr yn seiliedig ar y cyfraniadau sylweddol y maen nhw wedi’u gwneud i ECI a’u sefydliadau eu hunain. Ymhlith yr enillwyr ar y noson roedd Llywydd Gweithredol Bilfinger UK Sandy Bonner.

Ychwanegodd Lynda Armstrong, Cadeirydd Bwrdd ECITB:

“Hoffwn longyfarch pawb a gafodd eu hanrhydeddu neithiwr a diolch i’n noddwyr hael a wnaeth y digwyddiad yn bosibl.

Mae gan y Cutty Sark hanes hynod, sydd yn fy marn i yn adlewyrchu’r uchelgais, y dycnwch a’r ymdrech feiddgar sy’n aml yn diffinio adeiladu peirianyddol, ac a oedd yn amlwg yn straeon llwyddiant pawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol eleni.

Mae gan y sefydliadau a’r unigolion yn yr ystafell y gallu i ddylanwadu ar newid cadarnhaol trwy arloesi, gwybodaeth, sgiliau a chydweithio. Yn y bôn, mae’r byd angen i chi wneud yr hyn y mae peirianwyr bob amser wedi’i wneud orau, sef adeiladu rhywbeth gwell na’r hyn a ddaeth o’r blaen.”

Gwobrau Hyfforddi a Datblygu ECI 2023: Enillwyr a’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Prentis y Flwyddyn – noddir gan C&P Engineering

Enillydd: Luke Turner (Cavendish Nuclear Ltd)

Yn y rownd derfynol: Lydia Uttley (Wright Engineering), Annie Nash (EDF)

 

Graddedig y Flwyddyn – noddir gan BCECA

Enillydd: Hannah Marchant (Cavendish Nuclear Ltd)

Yn y rownd derfynol: Alexander Board (Jacobs), Ben Pond (Aquaterra Energy Ltd)

 

Menter ED&I y Flwyddyn – noddir gan yr NDA

Enillydd: WSP

Yn y rownd derfynol: Fluor Limited, The Human LibraryACOSTE, Everyone Belongs – Rhaglen Diwylliant, Cynhwysiant ac Amrywiaeth Wessex Water

Dysgwr y Flwyddyn – noddir gan Cavendish Nuclear Ltd

Enillydd: Jordan Palmer (Coleg Sir Benfro)

Yn y rownd derfynol: Owen Klinton (Y Coleg Peirianneg), Patrick Grannon (Coleg Gogledd Lindsey), Thomas Tooze (Coelg Bridgewater & Taunton)

Cyflogwr Mawr y Flwyddyn – noddir gan CATCH

Enillydd: Dounreay, Adran o Magnox

Yn y rownd derfynol: NNB Generation Company (HPC), Briggs of Burton

 

Cyflogwr Bach/Canolig y Flwyddyn – noddir gan AFBE

Enillydd: Grŵp STATS

Yn y rownd derfynol: Hornbill Engineering Limited, Wright Engineering

 

Darparwr Hyfforddiant Cymeradwy y Flwyddyn – noddir gan TWI

Enillydd: Coleg Forth Valley

Yn y rownd derfynol: GSS Training Limited, CATCH

 

Gwobr Diogelwch Arwain y Diwydiant – noddir gan Sellafield

Enillydd: Petrofac

Yn y rownd derfynol: Andrew Clarke (Dounreay, adran o Magnox), Connected Competence (Grŵp Cyflenwi Cyflogwyr), C&P Engineering Services Ltd

 

Darparwr Hyfforddiant Rhyngwladol y Flwyddyn – noddir gan Petrotekno

Enillydd: 3t EnerMech

Yn y rownd derfynol ac enillwyr rhanbarthol: Vibrant Global, BJ Services (M) Sdn Bhd

Cyfraniad Eithriadol i Ddiwydiant

Enillydd: Sandy Bonner (Bilfinger UK)

Shopping cart close