Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Angorau yn Pwysleisio Coroniad y Brenin

Maisie left at the King’s Coronation dressed in her Sea Cadets uniform

Daeth Maisie Millichip, dysgwr Gwasanaethau Amddiffynnol, yn rhan o foment hanesyddol pan gafodd hi, ynghyd â Chadetiaid Môr eraill, ei dewis i ymuno â Gorymdaith y Coroni’r Brenin yn gynharach y mis hwn.

Yn gyn Brif Ferch yn Ysgol Penrhyn Dewi, cafodd Maisie ei lleoli yn Admiralty Arch ac yna yn ddiweddarach ymunodd â’r orymdaith o arwain y cyhoedd i Balas Buckingham.

Roedd amrywiaeth o Luoedd y Cadetiaid yn bresennol ar gyfer y Coroni a oedd yn cynnwys y Corfflu Cadetiaid Môr, Cadetiaid y Môr-filwyr Brenhinol, Corfflu Cadetiaid Gwirfoddol, Llu Cadetiaid Cyfunol, Corfflu Hyfforddiant Awyr a Llu Cadetiaid y Fyddin.

 Wedi fy nghyfareddu gan y profiad dywedodd Maisie, “Cefais fy lleoli yn Admiralty Arch yng nghwmni cadetiaid o bob rhan o’r wlad ac roedd gen i sedd rheng flaen wrth i hyfforddwr y dalaith aur fynd heibio gyda miloedd o forwyr, milwyr ac awyrenwyr.

“Yn dilyn y Coroni, cawsom y fraint o arwain y cyhoedd sy’n gwylio i lawr y ganolfan i Balas Buckingham a chawsom olygfa wych o’r teulu brenhinol wedi’i ymgynnull ar y balconi.

Roedd yn anrhydedd ac yn fraint cael bod yn rhan o ddigwyddiad mor hanesyddol, un na fyddaf byth yn ei anghofio.”

Mae Maisie wedi’i dewis yn ddiweddar yn Gadet Arglwydd y Môr Cyntaf, yn cynrychioli holl ardal y de-orllewin.

Fodd bynnag, nid dyma Ymrwymiad Brenhinol cyntaf Maisie fel Cadet Môr. Maisie oedd â’r cyfrifoldeb mawr o hebrwng y Brenin Siarl yng Ngŵyl Gerdd Mountbatten yn gynharach eleni ac mae wedi cyfarfod â’r Tywysog William a’r Dywysoges Anne ar sawl achlysur.

Dywedodd Stephen Quinton, tiwtor gwasanaethau amddiffyn, “Mae’n wych gweld Maisie yn cynrychioli’r Cadetiaid Môr mewn digwyddiadau cenedlaethol fel y Coroni. Mae Maisie yn fyfyrwraig sy’n gweithio’n galed ac mae ganddi’r potensial i fod yn swyddog rhagorol yn y lluoedd arfog.”

Ar ôl ei chwrs mae Maisie am ymuno â’r Llynges fel Swyddog.

“Mae’r cwrs rydw i’n ei astudio yn y Coleg yn bendant wedi fy helpu i ddatblygu fel person a gwthio fi y tu allan i fy nghysur. Mae hefyd wedi agor fy llygaid i’r mathau o yrfaoedd sydd ar gael yn y fyddin.”

Yn ddiweddarach eleni bydd Maisie yn ymuno â Gorymdaith Sul y Cofio yn Llundain mewn perthynas â’r rhai a gysegrodd eu bywydau i’w gwlad.

I ddarganfod mwy am ein cyrsiau Gwasanaethau Amddiffynnol ewch i: www.pembrokeshire.ac.uk/courses/protective-services/

Shopping cart close