Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

ECITB yn cyhoeddi un ar ddeg o ganolfannau i gyflwyno rhaglen ysgoloriaeth 2023

Peirianneg Weldio neu Ffabrigo Gwell

Bydd un ar ddeg o ganolfannau ledled y DU yn rhedeg ysgoloriaethau ECITB o Hydref 2023. 

Bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, mae’r ECITB newydd ddyfarnu’r contractau i gyflawni ei raglen flaenllaw i newydd-ddyfodiaid a fydd yn gweld 158 o fyfyrwyr yn dechrau ym mis Awst a mis Medi.

Mae Coleg Sir Benfro yn falch o gael ei gyhoeddi fel un o’r 11 canolfan sydd eisoes wedi dechrau recriwtio ar gyfer myfyrwyr.

Dywedodd Andy Brown, Prif Weithredwr Dros Dro yr ECITB: “Diben y rhaglen ysgoloriaeth yw darparu cyflenwad cynaliadwy o dalent newydd ar gyfer diwydiant trwy ddarparu sylfaen yn y wybodaeth a’r sgiliau diwydiannol y mae galw amdanynt.

“Mae ein cyflogwyr wedi dweud wrthym fod angen mwy o fyfyrwyr Lefel 2 arnynt. Felly, rydym wedi cynyddu nifer yr ysgoloriaethau o 100 yn 2022 i 158 ac rydym wedi gwneud bron pob un o’r rhain yn Lefel 2.

“Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r 11 darparwr hyfforddiant rhagorol i gyflwyno’r rhaglen a diwallu anghenion y diwydiant hyn.”

Bydd y Coleg yn rhedeg y llwybr Crefft Lefel 2 gyda ffocws ar sgiliau ffabrigo a weldio gyda’r dysgwyr yn cwblhau eu hastudiaethau o fewn 37 wythnos.

Mae’r ECITB wedi sefydlu paneli cyflogwyr ym mron pob maes ysgoloriaeth. Mae hyn yn galluogi cyflogwyr i helpu gyda recriwtio, cynnig lleoliadau gwaith a darpar recriwtiaid yn y dyfodol.

Ychwanegodd Andy: “Rydym wedi sefydlu’r canolfannau hyn ym mhob un o’r prif ardaloedd diwydiannol ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban, gyda’r ganolfan fwyaf gogleddol yn Shetland.”

Mae’r rhaglen ysgoloriaeth wedi’i hanelu at bobl ifanc 16-19 oed ac mae’n cael ei hariannu ar y cyd trwy ECITB a chyllid y llywodraeth.

Bydd gan fyfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen y sgiliau sylfaen i symud i brentisiaethau mewn diwydiant neu i fyd gwaith fel gweithwyr safle.

Shopping cart close