Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith (6317-31)

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn, neu’n edrych i gael swyddi ym maes asesu a sicrhau ansawdd mewnol.

£2,100.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer aseswyr/ymarferwyr sy’n asesu dangos cymhwysedd mewn amgylchedd gwaith gan ddefnyddio’r dulliau asesu canlynol:

 • Arsylwi
 • Cynhyrchion gwaith archwilio
 • Holi Llafar a Thrafod
 • Defnyddio Tystion
 • Datganiadau Dysgwyr
 • Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL)

Mae hwn yn un o’r cymwysterau asesu a sicrhau ansawdd, sy’n rhan o gyfres integredig o gymwysterau Sicrhau Ansawdd Asesu Hyfforddiant (TAQA) ar gyfer ymarferwyr hyfforddi, asesu a sicrhau ansawdd.

 • No formal entry requirements
 • You will be expected to be in relevant job role
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview

Bydd yr unedau i’w hastudio yn cynnwys:

 • Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu
 • Asesu Cymhwysedd Galwedigaethol yn yr Amgylchedd Gwaith

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portfolio of evidence
 • Visits from your assessor to your place of work

Gall y cymwysterau hyn eich helpu i symud ymlaen mewn ystod eang o rolau, gan gynnwys:

 • Aseswr
 • Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol (IQA)
 • Prif Swyddog Sicrhau Ansawdd Mewnol
 • Cydlynydd y Ganolfan
 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 04/02/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close