Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid)

Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid)

Land-based animal

Astudiaethau Tir (Gofal Anifeiliaid)

Dyfarniad Rhagarweiniol BTEC Lefel 1 mewn Astudiaethau Tir

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sydd am ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i’w galluogi i weithio gydag anifeiliaid yn y dyfodol.

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

I ddilyn y cwrs hwn bydd angen diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant anifeiliaid a dysgu hanfodion gofalu am amrywiaeth o wahanol anifeiliaid.

Byddwch yn treulio amser yn dysgu am iechyd a lles anifeiliaid yn ogystal â sut i baratoi a chynnal llety anifeiliaid.

Mae’r cwrs hwn wedi’i leoli ar brif gampws y Coleg ac yng Nghanolfan Anifeiliaid Llwynhelyg. Ceir cludiant i ac o Ganolfan Anifeiliaid Llwynhelyg ar fws gwennol o brif gampws y Coleg. Bydd dysgwyr yn treulio’r diwrnod cyfan ar safle.

I ddilyn y cwrs hwn bydd angen i chi fod yn ofalgar, yn gyfrifol ac yn gallu gweithio’n unigol ac fel rhan o grŵp.

Mae’r cwrs pum mis hwn fel arfer yn rhedeg am ddau ddiwrnod yr wythnos o fis Ionawr i fis Mehefin.

 • One GCSE at grade D or above to include English Language/First Language Welsh or Mathematics/Numeracy
 • Each application is considered on individual merit
 • Entry is subject to attending a course information session or informal interview
 • Successful completion of relevant programme (including skills) and decision from progression board meeting

Unedau i’w hastudio:

 • Datblygu cynllun dilyniant personol
 • Cynnal iechyd anifeiliaid

Mae’r uned yn cynnwys gwaith ymarferol, gyda theori i gefnogi’r dysgu. Mae dysgwyr hefyd yn cael tiwtorialau wedi’u hamserlennu gan eu Tiwtor Cwrs.

Efallai y bydd angen i chi astudio cwrs sgiliau ychwanegol yn dibynnu ar:

 • y cwrs yr ydych yn ei astudio yn y Coleg
 • pa raddau gawsoch chi yn eich TGAU Mathemateg a/neu Saesneg Iaith

Cliciwch isod i ddarganfod pa gwrs sgiliau y gallech fod yn ei ddilyn yn y Coleg

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Continuous assessment during the course
 • Practical assessment during the course
 • Portfolio of evidence

Gall y cwrs hwn arwain at gyfleoedd gyrfa niferus gan gynnwys: Gweithiwr Cenel, Hyfforddwr Cŵn, Trwsiwr Anifeiliaid Anwes, Triniwr Cŵn, Ceidwad Cefn Gwlad, Swyddog Lles Anifeiliaid, Gweithiwr Canolfan Gofal Anifeiliaid/Achub, Gwarchodwr Anifeiliaid Anwes, Hyfforddwr Marchogaeth, Cynorthwyydd Siop Anifeiliaid Anwes, Derbynnydd Milfeddygol.

Mae dysgwyr yn ystyried beth allai eu camau dilyniant nesaf fod yn ystod y cwrs. Mae’r opsiynau’n cynnwys symud ymlaen i Ddiploma Lefel 1 ym mis Medi.

 • Stationery - you will be told about any specific items before you start the course
 • You will need to provide you own lab coat
 • You will need to bring your own device/laptop for this course, click here to find out more
 • Personal Protective Equipment (PPE) and Clothing, which you can purchase online before you start the course
 • Ensure that your Tetanus vaccination and any other appropriate vaccinations are up to date before commencing work with animals or in the countryside
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • No tuition fee
 • We are waiving the Administration Fee for the academic year 2024/25
 • There is an annual workshop fee for this course (£20 - £60), payable before you start the course
 • You may be eligible for funding. Find out more on our student finance page

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Academi Chwaraeon: Tra byddwch ar y cwrs hwn efallai y byddwch yn gallu ymuno â’n Hacademi Chwaraeon, os oes gennych chi dalent am chwaraeon, darganfyddwch beth rydyn ni’n ei gynnig ar ein tudalen Academi Chwaraeon.

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 10/03/2022
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close