Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Darpar Arweinwyr – Rheoli Lletygarwch

Darpar Arweinwyr – Rheoli Lletygarwch

hospitality

Diploma Lefel 4 City & Guilds mewn Rheoli Lletygarwch

Camwch i fyny i lefel arweinyddiaeth yn eich rôl lletygarwch gyda’n hastudiaeth â ffocws ar hunanddatblygiad, arwain pobl a rheoli gwasanaethau a chynnyrch.

Gall fod yn gymwys i gael gostyngiad sylweddol o dan 19 oed, a dim ond 20% o ffi’r cwrs y byddwch yn ei dalu.

SKU: 1207F7311
ID: 52328

Mae’r ffioedd fesul blwyddyn academaidd, yn amodol ar newid

£950.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Nod y cwrs yw cefnogi unigolion i symud ymlaen yn eu gyrfa lletygarwch i lefel arweinyddiaeth. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar dri maes astudio craidd:

 • Rheoli Gwasanaeth a Chynnyrch
 • Arwain Pobl
 • Hunan-ddatblygiad

Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn deall, gan fod hwn yn gymhwyster Lefel 4, y bydd gofyniad i astudio’n annibynnol y tu allan i’r gwersi undydd a addysgir yn y Coleg.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gan unigolion y gofynion ar gyfer rheoli lletygarwch arloesol, sy’n canolbwyntio ar bobl ac sy’n cydymffurfio.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

Mae’r cwrs 18 mis fel arfer yn rhedeg ar ddydd Llun, 09:30 – 16:00, gan ddechrau ym mis Medi.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio ar lefel oruchwyliol neu uwch yn y diwydiant lletygarwch/hamdden
 • Mae mynediad yn amodol ar fynychu sesiwn gwybodaeth cwrs neu gyfweliad anffurfiol

Unedau sy’n cael eu cynnwys:

 • Rheoli perfformiad timau ac unigolion
 • Gweithio fel rhan o dîm rheoli lletygarwch i gyflawni nodau strategol
 • Recriwtio a dethol staff lletygarwch
 • Rheoli cydymffurfiaeth â gofynion rheoliadol a deddfwriaethol ym maes lletygarwch
 • Rheoli costau prynu ym maes lletygarwch
 • Rheoli rotâu staffio ar gyfer tîm lletygarwch
 • Rheoli adborth gan gwsmeriaid gwasanaeth lletygarwch
 • Tueddiadau presennol y diwydiant lletygarwch a bwyd
 • Rheoli gwasanaeth bwyd a diod
 • Rheoli eich datblygiad proffesiynol eich hun o fewn sefydliad

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portffolio o dystiolaeth
 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 31/10/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
hospitality
You're viewing: Darpar Arweinwyr – Rheoli Lletygarwch £950.00
Add to cart
Shopping cart close