Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cerbydau Trydan a Hybrid – Cynnal a Chadw Diogel

Cerbydau Trydan a Hybrid – Cynnal a Chadw Diogel

Electric Vehicle Course

City & Guilds Cynnal a Chadw Cerbydau Trydan a Hybrid yn Ddiogel (7290)

Uwchsgiliwch eich arbenigedd presennol yn y sector modurol gyda’r wybodaeth i ynysu ac ail-fywiogi cerbyd trydan yn ddiogel.

SKU: 1004F7311
MEYSYDD:
ID: 39762

£300.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sy’n gweithio gyda cherbydau trydan ac sydd angen y wybodaeth a’r sgiliau i ynysu ac ail-fywiogi cerbyd trydan yn gywir ac yn ddiogel, sy’n cynnwys un diwrnod a addysgir yn y Coleg ac yna arholiad ar ddyddiad ar wahân.

Yn ddelfrydol, byddwch yn cael eich cyflogi yn y sector modurol cyn cychwyn ar y cwrs hwn.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

  • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
  • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae’r cymhwyster hwn yn ymdrin â’r cymhwysedd a’r wybodaeth i ynysu ac ailfywiogi cerbyd trydan yn ogystal ag arferion gweithio diogel a gwybodaeth hanfodol am y peryglon sy’n gysylltiedig â cherbydau trydan.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ymarferol
  • Arholiad ar-lein

Dyfarniad Lefel 3 mewn

 

  • Oferols gwrth-fflam peirianneg - £35
  • Esgidiau diogelwch peirianyddol - £14/£35

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Dyddiadau Cyrsiau:

01 Mawrth 2024, 10 Mai 2024

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 29/01/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Electric Vehicle Course
You're viewing: Cerbydau Trydan a Hybrid – Cynnal a Chadw Diogel £300.00
Select options
Shopping cart close