Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo

Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo

Food Safety Course

Dyfarniad Lefel 3 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ar gyfer Arlwyo (RQF)

I’r rhai sy’n dymuno symud ymlaen i lefel uwch neu oruchwyliol o fewn busnes arlwyo bwyd.

£235.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Wedi’i gynllunio i gynorthwyo dysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen i lefel uwch neu oruchwylio o fewn busnes arlwyo bwyd, mae’r cymhwyster yn ddelfrydol ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â’r gyfraith a rhoi cyfle i ddysgwyr dyfu a datblygu’n bersonol.

 • No formal entry requirements
 • Applicants must be working at a supervisory level or above within the hospitality/leisure industry

Mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys:

 • Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelwch bwyd
 • Cymhwyso a monitro arferion hylendid da
 • Sut i roi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith
 • Cymhwyso a monitro arfer da o ran halogiad, microbioleg a rheoli tymheredd

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Written examination
 • Online examination

Ar ôl cwblhau’r cymhwyster hwn yn llwyddiannus, efallai y bydd dysgwyr am barhau â’u datblygiad trwy ymgymryd ag un o’r cymwysterau canlynol:

 • Dyfarniad Lefel 4 mewn Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
 • Cymwysterau sy’n seiliedig ar gymhwysedd lletygarwch
 • No additional equipment required

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • No additional costs

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

“Yn ddiweddar fe wnes i orffen ‘Diogelwch Bwyd Lefel 3’ a ‘Deiliaid Trwydded Bersonol Lefel 2’ gyda Highfield trwy Goleg Sir Benfro. Rwy’n 26 ac yn brif gogydd mewn bwyty yn Nhyddewi. Byddwn yn bendant yn argymell y cyrsiau hyn i unrhyw un sy’n gweithio gyda bwyd a diod. Mae’r dysgu ar-lein, felly gallwch weithio arno ar eich cyflymder eich hun, ac mae wedi’i roi at ei gilydd yn dda iawn. Mae’r wybodaeth yn glir ac yn gryno, gyda llawer o ryngweithio felly mae’n hawdd cofio ar gyfer y cwestiynau amlddewis a’r arholiad personol ar y diwedd. Roedd hefyd wedi’i ariannu’n llawn felly nid oedd yn costio ceiniog! Rhaid canmol hefyd y staff sy’n ei gydlynu mor dda ac yn hynod gymwynasgar.” Jon

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 07/11/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close