Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Mathemateg TGAU Adolygu

Mathemateg TGAU Adolygu

Maths Revision Course

TGAU CBAC mewn Mathemateg (Adolygu)

Cynhelir cyrsiau adolygu TGAU Mathemateg ddwywaith y flwyddyn ac maent wedi’u cynllunio i helpu i wella’r sgiliau sydd eu hangen i basio’r arholiad Mathemateg.

 

SKU: 1302N7551
ID: 39092

£0.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd y cyrsiau adolygu yn ymdrin â phrif bynciau rhif, algebra, siâp a gofod ac ystadegau i’ch helpu i gael y canlyniadau gorau posibl yn eich arholiadau.

 

  • Dim gofynion mynediad ffurfiol
  • Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod unigol

Yn ystod y cwrs adolygu TGAU Mathemateg hwn bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau o weithgareddau dan arweiniad tiwtor i waith dan arweiniad myfyrwyr. Bydd yr adolygiad yn ystyried y graddau a ragfynegwyd a’r graddau targed er mwyn darparu lleoliad sy’n hybu hyder a her.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

  • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

  • Dim costau ychwanegol
  • Mae ffioedd arholiad ar gyfer y cymhwyster hwn

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

Dim dyddiadau ar gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 30/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close