Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2

Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2

Team Leading Course

Mae’r cwrs Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2® hwn wedi’i gynllunio i roi dealltwriaeth ymarferol i gynrychiolwyr o ddull rheoli prosiect strwythuredig PRINCE2®. Bydd yn eu galluogi i ddefnyddio’r dull wrth weithio o fewn prosiect PRINCE2® ac i basio arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd PRINCE2®.

£1,410.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs yn ymdrin â maes llafur llawn PRINCE2® ac felly mae’n galluogi cynrychiolwyr nid yn unig i sefyll yr arholiadau Sylfaen ac Ymarferydd, ond hefyd i ddeall yr ystod eang o egwyddorion, themâu allweddol, prosesau a thechnegau PRINCE2®. Y nod yn ystod y cwrs yw sicrhau cydbwysedd effeithiol rhwng llwyddiant mewn arholiadau a’r angen i drosglwyddo sgiliau.

Mae’n ofynnol i gynrychiolwyr ymgymryd ag astudiaeth ragarweiniol gan ddefnyddio’r Gweithlyfr Cyn y Cwrs o tua 4 awr. Mae cymorth ychwanegol dros y ffôn neu e-bost ar gael gyda’r cwrs hwn gan hyfforddwr achrededig PRINCE2®.

Gellir astudio’r cwrs hwn hefyd fel cwrs hunan-gyflymder ar-lein dros 12 mis.

Personal Learning Account (PLA) funding may be available for this course (subject to eligibility). View information about PLA funding or contact central@pembrokeshire.ac.uk


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@pembrokeshire.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Mae sgiliau bywyd, profiad ac aeddfedrwydd yn bwysig
 • Rhaid i'r dysgwr fod dros 18 oed

Bydd y pynciau canlynol yn cael sylw:

Diwrnod 1

 • Cyflwyniad i brosiectau a rheoli prosiectau
 • Strwythur PRINCE2
 • Trefn
 • Achos Busnes
 • Cychwyn Prosiect

Diwrnod 2

 • Cychwyn Prosiect
 • Cyfarwyddo Prosiect
 • Cynlluniau
 • Risg

Diwrnod 3

 • Cynnydd
 • Newid
 • Ansawdd
 • Rheoli Cyfnod
 • Rheoli Cyflenwi Cynnyrch
 • Rheoli Terfyniadau Cyfnod
 • Cau Prosiect
 • Teilwra PRINCE2
 • Arholiad Sylfaen Ar-lein – wedi’i drefnu trwy slot amser a awgrymir gan PeopleCert o 3yp ymlaen

Diwrnod 4

 • Gweithdai arholiadau ymarferwyr

Diwrnod 5

 • Paratoi ar gyfer arholiadau ymarferwyr
 • Arholiad Ymarferwr Ar-lein – wedi’i drefnu trwy slot amser a awgrymir gan PeopleCert 12yp ymlaen

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portffolio o dystiolaeth
 • Arholiad ysgrifenedig
 • Nid oes angen unrhyw offer ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

 • Dim costau ychwanegol
 • Efallai y bydd cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Cliciwch yma am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Elfennau Dysgu Ar-lein?

Oes

Lefel:

,

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 20/09/2023
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close