Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cerbydau Trydan a Hybrid – Tynnu Cydrannau ac Amnewid

Cerbydau Trydan a Hybrid – Tynnu Cydrannau ac Amnewid

Electric Vehicle Course

Dyfarniad Lefel 3 mewn Tynnu Cydrannau ac Amnewid Cydrannau mewn Cerbydau Trydan a Hybrid

Os ydych wedi meistroli Cynnal a Chadw Cerbydau Hybrid a Thrydanol, cymerwch y cam nesaf i Symud ac Amnewid Cydrannau mewn Cerbydau Trydan a Hybrid.

Gall fod yn gymwys i gael gostyngiad sylweddol o dan 19 oed, a dim ond 20% o ffi’r cwrs y byddwch yn ei dalu – cysylltwch â ni i archebu eich lle ar 0800 9 776 778

SKU: 1004F7311
MEYSYDD:
ID: 52783

£400.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau gan eu galluogi i wneud y gwaith o dynnu ac ailosod cydrannau ar systemau cerbydau trydan yn ddiogel.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Trydan a Hybrid yn Ddiogel cyn ymgymryd â’r cwrs hwn.

Cynhelir y cwrs hwn am Bythefnos ar ddydd Gwener ar ein prif gampws.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

  • Bydd disgwyl i chi fod wedi cwblhau'r lefel flaenorol yn llwyddiannus yn y maes pwnc hwn neu debyg
  • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf

Mae’r cymhwyster hwn yn ymdrin â’r cymhwysedd a’r wybodaeth i dynnu ac ailosod cydrannau mewn systemau foltedd uchel ynysig mewn cerbyd trydan yn ddiogel. Mae systemau foltedd uchel yn cynnwys y trenau pŵer a systemau ategol. Mae’r cymhwyster hwn hefyd yn sicrhau bod ymgeiswyr yn ymwybodol o’r effaith y mae technoleg cydrannau foltedd uchel yn ei chael ar systemau cerbydau eraill.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

  • Arholiad ymarferol
  • Arholiad ar-lein

Dyfarniad Lefel 4 mewn Diagnosis a Cywiro Diffygion mewn Cerbydau Trydan a Hybrid

  • Trowsus gwaith trydanol - £25
  • Esgidiau/bwts diogelwch trydanol - £14/£39

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Additional information

Lefel:

Modd:

Dyddiad y Cwrs:

12 Ebrill 2024, 07 Mehefin 2024

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 15/01/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Electric Vehicle Course
You're viewing: Cerbydau Trydan a Hybrid – Tynnu Cydrannau ac Amnewid £400.00
Select options
Shopping cart close