Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Cydnabod arloesedd y coleg yn y Gwobrau Rhagoriaeth Dysgu

Learning Excellence Awards

Enillodd gwaith a wnaed gan Goleg Sir Benfro i greu ap â chymorth llais sy’n integreiddio rhyngweithiadau llais-i-destun a thestun-i-lais ddwy wobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Dysgu 2022 yn ddiweddar.

Bellach yn eu hail flwyddyn, mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Dysgu wedi’u cynllunio i gydnabod rhagoriaeth ar draws yr ehangder o weithgareddau hyfforddi, dysgu a datblygu a ddarperir gan gwmnïau – boed yn fewnol, neu drwy sefydliadau hyfforddi/dysgu proffesiynol.

Denwyd ceisiadau o safon uchel a oedd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol o ran eu tarddiad a’u cwmpas. Cyflwynodd y Coleg geisiadau mewn dau gategori: Offer Dysgu a Thechnoleg, a Dysgu Symudol. Yn cystadlu yn erbyn ceisiadau gan gwmnïau yn cynnwys Rolls-Royce a Lingua TV, gwnaeth defnydd arloesol y Coleg o dechnoleg i ddarparu datrysiad dysgu argraff ar y beirniaid gan gyhoeddi’r Coleg yn enillydd cyffredinol yn y ddau gategori.

Mae ap a llwyfan Audactive wedi’u datblygu mewn partneriaeth â’r cwmni technoleg llais arbenigol, WellSource Limited. Y cynllun cyffredinol yw dylunio ac adeiladu’r ap, ei dreialu mewn amrywiol gyd-destunau addysgol a defnyddio’r adborth i wella Audactive i’r pwynt o fod yn gynnyrch hyfyw.

Unwaith y bydd wedi’i gyflwyno, bydd yr ap Audactive yn galluogi dysgwyr i wrando ar ddogfen, oedi ac arddweud eu nodiadau eu hunain ar unrhyw adeg. Mae Audactive yn darllen sbardunau cwestiynau mewnol ac yna’n aros i’r dysgwr ddweud eu hateb cyn symud ymlaen.

Hyd yn hyn mae’r ap wedi’i dreialu gyda channoedd o ddysgwyr ledled y DU gydag adolygiadau cadarnhaol iawn, yn enwedig gan y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol a’r rhai sy’n dysgu Saesneg.

Shopping cart close