Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Disgyblion yn cael blas ar letygarwch

Ashleigh and student

Daeth disgyblion ysgol o bob rhan o Sir Benfro i’r Coleg ar ddydd Mawrth 5ed Ebrill i fwynhau diwrnod o flasu digwyddiadau wedi’u cynllunio i’w hysbrydoli i ddilyn gyrfa mewn lletygarwch.

Wedi’i drefnu gan Fforwm y Cogyddion, roedd y cogyddion enwog Dougie Balish, o’r Grove, Arberth, Ashleigh Farrand o The Kingham Plough, y Cogydd Ymgynghorol Alistair Forrester a’r Cogydd Darlithydd Alan Wright wrth law i roi sgyrsiau ac arddangosiadau, gyda’r myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth llenwi ac addurno eclairs.

Roedd y diwrnod hefyd yn tynnu sylw at gynnyrch Cymreig o’r radd flaenaf a noddwyd gan brif gyflenwr Gwasanaeth Bwyd Cymru, Castell Howell. Ei gig eidion Celtic Pride oedd uchafbwynt y cinio ar ffurf byrgyrs, wedi’i olchi i lawr gyda dŵr mwynol Princes Gate, a noddwyd gan Glwstwr Diodydd Cymru, ond hefyd ar gael gan Castell Howell yn eu ‘Potel Gwyrddaf Erioed’. Ar wahân i’r cap a’r label, maen nhw wedi’u gwneud yn gyfan gwbl o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a’r hyn sydd hyd yn oed yn well yw bod y botel gyfan yn 100% ailgylchadwy.

Dywedodd Cyfarwyddwr Academi Fforwm y Cogyddion Catherine Farinha: “Roedd hwn yn ddiwrnod gwych arall i’r bartneriaeth rhwng Fforwm y Cogyddion a Choleg Sir Benfro. Mae hwn yn goleg gwych gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf; mae’r myfyrwyr yn ffodus iawn i gael campws mor anhygoel gyda thîm addysgu gwych. Roeddem yn gallu cyflwyno myfyrwyr ysgol i gynhwysion o’r radd flaenaf, i gyd o Gymru ac i gogyddion gwych o’r diwydiant. Dyma hanfod yr Academi – pontio’r bwlch rhwng coleg a diwydiant.”

Ychwanegodd Wendy Weber o Goleg Sir Benfro: “Beth alla i ddweud? Roedd y digwyddiad hwn yn ffordd hyfryd o gyflwyno disgyblion i’r hyn y gallant ei ddysgu yma yng Ngholeg Sir Benfro. Mae Academi Fforwm y Cogyddion yn llwyddiant mawr, ac roedd y diwrnod hwn yn ddigwyddiad perffaith i ddisgyblion nid yn unig i weld beth yw hanfod lletygarwch ond hefyd iddynt weld yr hyn yr ydym yn ei wneud. Mae’n bartneriaeth wych ac rydym wrth ein bodd.”

Dechreuodd Dougie Balish, Cogydd Gweithredol yn ‘The Grove of Narberth’ y gweithgareddau gydag arddangosiad rhyngweithiol o wneud a choginio pasta. Dilynwyd hyn gan Alistair Forester yn siarad am ei yrfa wrth iddo baratoi cyw iâr, yna’r cogydd Alan Wright yn gweithio gyda’r myfyrwyr i addurno èclairs a dangosodd Ashleigh Farrand i’r gwesteion ifanc sut i wneud pavlova.

Roedd bron i 250 o fyfyrwyr yn bresennol a gadawodd pob un ohonynt yn hapus iawn.

“Roedd gweld y disgyblion yn gwenu a chlywed eu chwerthin braf yn ddigon i ni’r cogyddion,” meddai Ashleigh Farrand wedyn. “Dw i wrth fy modd yn gwneud digwyddiadau fel hyn, yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ymuno â’r proffesiwn anhygoel hwn.”

Credyd ffotograffiaeth: www.garethdaviesmedia.co.uk

Shopping cart close