Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Dylunio’r dyfodol

Learner Amy Wilson stands smiling in front of solar panels

Mae Amy Wilson, sy’n ddysgwr Dylunio a Rheolaeth Adeiladu Lefel 3, wedi sicrhau lle yn un o’r ysgolion pensaernïaeth gorau ym Mhrydain, Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA).

 

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Emlyn, mae Amy yn edrych ymlaen at gofrestru ar y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol, a fydd yn canolbwyntio ar hanes pensaernïol, theori, technoleg a dylunio proffesiynol.

 

Dywedodd Amy, “Dw i wastad wedi breuddwydio am fod yn bensaer a dw i’n gwrthod rhoi’r gorau i’r freuddwyd honno. Dw i am helpu i newid y byd o fy nghwmpas, er gwell. Mae’r Coleg wedi bod yn rhwydwaith cefnogi gwych ac mae’r cwrs dw i’n astudio ar hyn o bryd wedi rhoi cipolwg gwirioneddol i mi ar fyd pensaernïaeth.”

 

Tra ar ei chwrs presennol mae Amy wedi bod yn dysgu am luniadau, tendrau, CAD, iechyd a diogelwch, mathemateg, gwyddoniaeth, tirfesur a chynaliadwyedd.

 

Dywedodd y darlithydd Stephen Tindall, “Ar hyn o bryd mae Amy ar ail flwyddyn ein rhaglen llawn-amser dwy flynedd. Mae wedi cwblhau ei blwyddyn gyntaf o astudiaethau yn llwyddiannus gan ennill graddau rhagoriaeth yn bennaf ym mhob pwnc a gymerwyd a disgwylir iddi gyflawni canlyniadau tebyg yn ystod ei hail flwyddyn.

 

Mae Amy yn dangos ymroddiad ac ymrwymiad gwirioneddol i’w hastudiaethau, gan weithio’n galed o fewn ac allan o’r ystafell ddosbarth. Mae hi bob amser wedi bod yn benderfynol o astudio pensaernïaeth, o’r tro cyntaf i ni gwrdd â hi. Dywedodd Amy ei bod am astudio gradd pensaernïaeth yn y brifysgol. Oherwydd ei hagwedd gadarnhaol, mae Amy wedi llwyddo i sicrhau cynnig i astudio Pensaernïaeth yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru Caerdydd, nid yn unig yn un o brifysgolion gorau’r DU ond yn fyd-enwog am ansawdd dysgu ac addysgu pensaernïaeth.

 

Mae pob un o ddarlithwyr Amy yn gytûn bod ei hagwedd a’i hetheg gwaith yn addas ar gyfer astudio o fewn amgylchedd prifysgol ac y bydd yn gaffaeliad i WSA Caerdydd.”

 

Yn angerddol ac yn awyddus i ddysgu mwy, mae Amy hefyd wedi astudio’r pwnc Lefel AS Mathemateg ochr yn ochr â’i hastudiaethau Lefel 3.

 

Trafododd Amy yr hyn sy’n ei hysbrydoli, “Mae gen i obsesiwn gyda phensaernïaeth gynaliadwy, a dw i’n cael fy ysbrydoli i fod yn rhywun sy’n gallu dylunio strwythurau a fydd yn helpu i drawsnewid y byd a lleihau ei ôl troed carbon. Dw i’n cael llawer o ysbrydoliaeth gan benseiri fel Friedensreich Hundertwasser a Ken Yeang. Mae eu gwaith nid yn unig yn weledol esthetig ond hefyd yn cynnig dyluniadau sy’n seiliedig ar ecoleg a deunyddiau cynaliadwy.”

 

Dyheadau Amy yn y dyfodol yw bod yn gyflogedig gyda chwmni sefydledig ac agor ei phractis annibynnol ei hun un diwrnod.

 

I gael gwybod mwy am ein BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig a Dylunio ewch i: www.pembrokeshire.ac.uk/courses/construction-design-management/

Shopping cart close