Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Ei ddal, ei baratoi, ei goginio, ei fwyta

Hospitality Learners alongside Welsh Seafood Cluster and Menter a Busnes

Datblygodd dysgwyr lletygarwch flas go iawn ar fwyd môr yn ystod sesiwn ryngweithiol gyda Chlwstwr Bwyd Môr Cymru a Menter a Busnes.

Gyda fflyd o dros 400 o gychod pysgota trwyddedig yn cyflogi dros 1200 o bysgotwyr, mae diwydiant bwyd môr Cymru yn rhan bwysig o’r economi arfordirol.

Mae bwyd môr Cymreig yn enwog am ei ffresni a’i ansawdd gan fod y rhan fwyaf yn dod o gychod dydd y glannau a ffermwyr dyframaethu ar raddfa fach.

Mewn sesiwn a ariannwyd drwy’r ‘Gronfa Her Capasiti Arfordirol’ yn Llywodraeth Cymru, cymerodd dysgwyr ran yn y dulliau paratoi sydd eu hangen i weini bwyd môr o’r ansawdd uchaf gan gynnwys Penfras, Wystrys, Crancod, Cimychiaid, Chwyrnwyr, Morgathod a Macrell.

Ymunodd y Rheolwr Maes Cwricwlwm Mel Sharrad-Hughes yn y sesiwn, “Ro’n ni’n falch iawn o gynnal y digwyddiad Clwstwr Bwyd Môr. Roedd yn gyfle gwych i’n dysgwyr a’n staff ddeall mwy am ystod eang o fwyd môr ac i allu ei baratoi eu hunain. Braf oedd eu gweld mor brysur. Diolch am ddod â’r digwyddiad hwn i Goleg Sir Benfro, gobeithiwn eich gweld eto’n fuan.”

Mwynhaodd y dysgwyr y sesiwn yn fawr a’r cyfle i samplu’r pysgod cregyn.

Dywedodd Justin Henderson, dysgwr lletygarwch, “Fe wnes i a fy nghyd-fyfyrwyr fwynhau’r sesiwn yn fawr. Roedd yn hynod ddiddorol gweld y gwahanol fathau o fwyd môr y gellir ei weini ar blât a’r celf sydd ynghlwm wrth baratoi bwyd môr ar gyfer profiadau bwyta cain.”

Mae dysgwyr a staff lletygarwch yn edrych ymlaen at gydweithio gyda Chlwstwr Bwyd Môr Cymru a Menter a Busnes yn y dyfodol ac archwilio mwy o brydau bwyd môr.

Dysgwch fwy am gyrsiau Lletygarwch y Coleg.

Shopping cart close