Neidio i’r prif gynnwys Neidio i’r troedyn

Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Pembrokeshire College Logo

Blog

Natur Yn Ffynhonnell Ryfedd

Architect Michael Pawlyn and Head of Built Environment Wendy Weber stood smiling

Yn ddiweddar, cafodd Coleg Sir Benfro y fraint o groesawu’r Pensaer Prydeinig uchel ei barch Michael Pawlyn. Yn enwog am ei waith dylanwadol ym maes pensaernïaeth ac arloesedd biofimetig, bu Pawlyn yn rhannu mewnwelediadau dwys i ddylunio pensaernïol cynaliadwy gyda Chymuned y Coleg.

Wedi chwarae rhan ganolog yn y mudiad ‘Architects Declare’ yn y DU, a gwneud cyfraniadau sylweddol i’r prosiect Eden, mae Michael Pawlyn yn sicr yn sefyll allan fel arbenigwr disglair yn y maes.

Cyn ei ymweliad, anerchodd Pawlyn ei gynulleidfa trwy ddweud: “Gallwch edrych ar natur fel llyfr ffynhonnell anhygoel.”

Mae Prosiect Coedwig y Sahara, sy’n dyst i ymroddiad Pawlyn i fynd i’r afael â heriau byd-eang trwy fio-ddynwared, yn integreiddio tai gwydr wedi’u hoeri gan ddŵr halen, pŵer solar crynodedig (CSP), a thechnolegau aildyfiant anialwch. Mae’r dull cynhwysfawr hwn nid yn unig yn sicrhau darpariaeth dŵr croyw ond hefyd yn cyfrannu at adfywio tir, atafaelu carbon mewn priddoedd, cau’r cylch maetholion, a chreu cyfleoedd cyflogaeth.

Roedd ymweliad Michael Pawlyn â Choleg Sir Benfro yn brofiad trawsnewidiol i ddysgwyr â diddordeb brwd mewn pensaernïaeth, cynaliadwyedd, a dylunio arloesol. Mae’r Coleg yn ddiolchgar iawn i Mr Pawlyn. Mae ei arbenigedd yn ddiamau wedi gadael marc ar y gymuned academaidd.

Dywedodd Wendy Weber, Pennaeth Cyfadran yr Amgylchedd Adeiledig, “Ro’n ni’n falch iawn o allu croesawu Michael Pawyln, Pensaer Prydeinig i Theatr Myrddin yng Ngholeg Sir Benfro yr wythnos diwethaf i siarad â staff a dysgwyr ar ein rhaglenni amgylchedd adeiledig a’n dysgwyr Lefel-A am bwysigrwydd biofeddygaeth a dylunio atgynhyrchiol. Fe wnaeth e roi rai enghreifftiau hynod ddiddorol o sut y gallwn ni gymryd addasiadau clyfar o fyd natur fel gwenyn meirch a chwilod tanio i ddod o hyd i ddatrysiadau i broblemau adeiladu sylfaenol.

“Clywodd cynulleidfa o tua 200 sut y mae’n credu y gallai dinasoedd helpu i atal newid hinsawdd trwy efelychu prosesau naturiol sy’n tynnu carbon deuocsid o’r atmosffer.

“Fe wnaeth y cyflwyniad ennyn trafodaeth fywiog a chwestiynau gan y gynulleidfa yn y sesiwn Holi ac Ateb a oedd yn canolbwyntio ar y defnydd o ddeunyddiau adeiladu cynaliadwy a sut y gellir cael gwared ar ddeunyddiau adeiladu presennol yn gynaliadwy yn y dyfodol.”

Roedd ymweliad Michael Pawlyn â Choleg Sir Benfro yn achlysur arbennig a adawodd effaith ar y gymuned academaidd a’r darpar benseiri. Darparodd ei fewnwelediadau i bensaernïaeth biofimetig a dylunio adfywiol bersbectif adfywiol ar fynd i’r afael â heriau byd-eang, yn enwedig ym maes cynaliadwyedd.

I gael gwybod mwy am y cyrsiau Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Sir Benfro ewch i: www.pembrokeshire.ac.uk

Shopping cart close