Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Rhwydwaith CompTIA +

Rhwydwaith CompTIA +

Rhwydwaith CompTIA +

Mae CompTIA Network+ yn dilysu’r sgiliau technegol sydd eu hangen i sefydlu, cynnal a datrys problemau’n ddiogel y rhwydweithiau hanfodol y mae busnesau’n dibynnu arnynt.

£3,114.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Yn wahanol i ardystiadau rhwydweithio eraill sy’n benodol i werthwyr, mae ComptTIA Network + yn paratoi ymgeiswyr i gefnogi rhwydweithiau ar unrhyw blatfform. compTIA Network+ yw’r unig ardystiad sy’n cwmpasu’r sgiliau penodol sydd eu hangen ar weithwyr proffesiynol rhwydwaith. Mae ardystiadau eraill mor eang, nid ydynt yn cwmpasu’r sgiliau ymarferol a’r union wybodaeth sydd eu hangen yn amgylcheddau rhwydweithio heddiw.

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn dylech allu:

 • Defnyddio a datrys problemau rhwydweithiau Ethernet.
 • Cefnogi rhwydweithiau IPv4 a IPv6.
 • Ffurfweddu a datrys problemau llwybryddion.
 • Cefnogi gwasanaethau rhwydwaith a chymwysiadau.
 • Sicrhau diogelwch rhwydwaith ac argaeledd.
 • Defnyddio a datrys problemau rhwydweithiau diwifr.
 • Cefnogi cysylltiadau WAN a dulliau mynediad o bell.
 • Cefnogi gweithdrefnau sefydliadol a rheolaethau diogelwch safle.
 • Crynhoi pensaernïaeth cwmwl a chanolfan ddata.

Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@colegsirbenfro.ac.uk


Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@colegsirbenfro.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Cymharu Swyddogaethau Rhwydwaith Model OSI

 • Cymharu a Chyferbynnu Haenau Model OSI
 • Ffurfweddu Rhwydweithiau SOHO

Defnyddio Ceblau Ethernet

 • Crynhoi Safonau Ethernet
 • Crynhoi Mathau Ceblau Copr
 • Crynhoi Mathau o Geblau Ffibr Optic
 • Defnyddio Ceblau Ethernet

Defnyddio Newid Ethernet

 • Defnyddio Dyfeisiau Rhwydweithio
 • Egluro Rhyngwynebau Rhwydwaith
 • Defnyddio Nodweddion Newid Ethernet Cyffredin

Datrys Problemau Rhwydweithiau Ethernet

 • Egluro Methodoleg Datrys Problemau Rhwydwaith
 • Datrys Problemau Cysylltedd Cebl Cyffredin

Egluro Cyfeiriad IPv4

 • Egluro Cynlluniau Cyfeirio IPv4
 • Egluro Anfon IPv4
 • Ffurfweddu Rhwydweithiau IP ac Is-rwydweithiau

Cefnogi Rhwydweithiau IPv4 a IPv6

 • Defnyddio Offer Priodol i Brofi Ffurfweddiad IP
 • Datrys Problemau Rhwydweithiau IP
 • Egluro Cynlluniau Cyfeirio IPv6

Ffurfweddu a Datrys Problemau Llwybryddion

 • Cymharu a Chyferbynnu Cysyniadau Llwybro
 • Cymharu a Chyferbynnu Cysyniadau Llwybro Deinamig
 • Gosod a Datrys Problemau Llwybryddion

Egluro Topolegau a Mathau Rhwydwaith

 • Egluro Mathau a Nodweddion Rhwydwaith
 • Egluro Pensaernïaeth Newid Haenau
 • Egluro LAN Rhithwir

 

 

 

Egluro Protocolau Haenau Trafnidiaeth

 • Cymharu a Chyferbynnu Protocolau Trafnidiaeth
 • Defnyddio Offer Priodol i Sganio Porthladdoedd Rhwydwaith

Egluro Gwasanaethau Rhwydwaith

 • Egluro’r Defnydd o Wasanaethau Cyfeirio Rhwydwaith
 • Egluro’r Defnydd o Wasanaethau Datrys Enwau
 • Ffurfweddu Gwasanaethau DNS

Egluro Cymwysiadau Rhwydwaith

 • Egluro’r Defnydd o Wasanaethau Gwe, Ffeil/Argraffu a Chronfa Ddata
 • Egluro’r Defnydd o E-bost a Gwasanaethau Llais

Sicrhau Argaeledd Rhwydwaith

 • Egluro’r Defnydd o Wasanaethau Rheoli Rhwydwaith
 • Defnyddio Rheoli Digwyddiadau i Sicrhau Argaeledd Rhwydwaith
 • Defnyddio Metrigau Perfformiad i Sicrhau Argaeledd Rhwydwaith

Esbonio Cysyniadau Diogelwch Cyffredin

 • Egluro’r Cysyniad Diogelwch Cyffredin
 • Egluro Dulliau Dilysu

Cefnogi a Datrys Problemau Rhwydweithiau Diogel

 • Cymharu a Chyferbynnu Offer Diogelwch
 • Datrys Problemau Gwasanaeth a Materion Diogelwch

Defnyddio a Datrys Problemau Rhwydweithiau Diwifr

 • Crynhoi Safonau Diwifr
 • Gosod Rhwydweithiau Diwifr
 • Datrys Problemau Rhwydweithiau Diwifr
 • Ffurfweddu a Datrys Problemau Diogelwch Di-wifr

Cymharu Cysylltiadau WAN a Dulliau Mynediad o Bell

 • Egluro Cysylltiadau Darparwr WAN
 • Cymharu a Chyferbynnu Dulliau Mynediad o Bell

Egluro Cysyniadau Diogelwch Sefydliadol a Ffisegol

 • Egluro Dogfennau a Pholisïau Sefydliadol
 • Egluro Dulliau Diogelwch Corfforol
 • Cymharu a Chyferbynnu Dyfeisiau Rhyngrwyd Pethau

Egluro Adferiad Trychineb a Chysyniadau Argaeledd Uchel

 • Egluro Cysyniadau Adfer ar ôl Trychineb
 • Egluro Cysyniadau Argaeledd Uchel

Cymhwyso Technegau Caledu Rhwydwaith

 • Cymharu a Chyferbynnu Mathau o Ymosodiadau
 • Defnyddio Technegau Caledu Rhwydwaith

Crynhoi Pensaernïaeth Cwmwl a Datacenter

 • Crynhoi Cysyniadau Cwmwl
 • Egluro Technolegau Rhwydwaith Ardal Storio a Rhithwiroli
 • Egluro Pensaernïaeth Rhwydwaith Datacenter

Labordai:

 • Archwilio’r Amgylchedd Lab
 • Ffurfweddu Llwybrydd Dal Traffig Rhwydwaith SOHO
 • Ffurfweddu Gosodiadau Rhyngwyneb
 • Ffurfweddu IPv4 Cyfeiriad Statig
 • Dadansoddi Traffig ARP
 • Defnyddio Offer i Brofi Ffurfweddiad IP
 • Ffurfweddu IPv6 Cyfeiriad Statig
 • Ffurfweddu Llwybro Statig
 • Ffurfweddu Llwybro Deinamig
 • Datrys Problemau Rhwydweithiau IP (Rhannau A a B)
 • Defnyddio Sganwyr Rhwydwaith
 • Dadansoddi Ffurfweddiad Gweinydd DHCP
 • Dadansoddi Ffurfweddiad Gweinyddwr DNS
 • Dadansoddi Cyfluniadau Diogelwch Cymwysiadau
 • Ffurfweddu Sianeli Mynediad Diogel
 • Ffurfweddu Syslog
 • Dadansoddi Perfformiad Rhwydwaith
 • Dilysu Cyfluniad Gwasanaeth a Chymhwysiad
 • Ffurfweddu Mur Gwarchod NAT
 • Ffurfweddu Mynediad o Bell
 • Datblygu Dogfennaeth Rhwydwaith
 • Gwneud Copi Wrth Gefn ac Adfer Dyfais Rhwydwaith
 • Dadansoddi Ymosodiad Ar y Llwybr
 • Ffurfweddu Diogelwch Porthladd
 • Datrys Problemau Gwasanaeth a Materion Diogelwch

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol
 • Gall cyllid Cyfrif Dysgu Personol (PLA) fod ar gael ar gyfer y cwrs hwn (yn amodol ar gymhwysedd). Edrychwch ar y wybodaeth am gyllid PLA neu cysylltwch â central@pembrokeshire.ac.uk

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close