Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Hanfodion TG CompTIA (ITF+ )

Hanfodion TG CompTIA (ITF+ )

Hanfodion TG CompTIA (ITF+ )

Bydd cwrs Hanfodion TG Swyddogol CompTIA (ITF+) yn rhoi’r sgiliau a’r cysyniadau TG sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i nodi ac egluro hanfodion cyfrifiadura, seilwaith TG, datblygu meddalwedd, a defnyddio cronfeydd data.

£2,754.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Bydd myfyrwyr hefyd yn dysgu rhoi mesurau diogelwch sylfaenol ar waith a gweithredu arferion cymorth cyfrifiadurol a defnyddwyr sylfaenol yn ogystal â pharatoi ymgeiswyr i sefyll arholiad ardystio Hanfodion TG CompTIA (ITF+).

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylech allu:

 • Gosod meddalwedd
 • Sefydlu cysylltedd rhwydwaith sylfaenol
 • Nodi/atal risgiau diogelwch sylfaenol

 

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol

Modiwl 1: Defnyddio Cyfrifiaduron

 • Dyfeisiau Cyfrifiadura Cyffredin
 • Defnyddio Gweithfan
 • Defnyddio OS
 • Rheoli ac OS
 • Datrys Problemau a Chymorth

Modiwl 2: Defnyddio Apiau a Chronfeydd Data

 • Defnyddio Mathau ac Unedau Data
 • Defnyddio Apiau
 • Rhaglennu a Datblygu Apiau
 • Defnyddio Cronfeydd Data

Modiwl 3: Defnyddio Caledwedd Cyfrifiadurol

 • Cydrannau System
 • Defnyddio Rhyngwynebau Dyfais
 • Defnyddio Dyfeisiau Ymylol
 • Defnyddio Dyfeisiau Storio
 • Defnyddio Systemau Ffeil

Modiwl 4: Defnyddio Rhwydweithiau

 • Cysyniadau Rhwydweithio
 • Cysylltu â Rhwydwaith
 • Pori Gwe Diogel
 • Defnyddio Storio a Rennir
 • Defnyddio Dyfeisiau Symudol

Modiwl 5: Cysyniadau Diogelwch

 • Pryderon Diogelwch
 • Defnyddio Arferion Gorau
 • Defnyddio Rheolyddion Mynediad
 • Cysyniadau Diogelwch Ymddygiadol

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Arholiad ysgrifenedig
 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close