Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Cyfryngau Cymdeithaso, Gwefan a Dylunio Graffeg (ar Gyfer Busnesau Bach)

Cyfryngau Cymdeithaso, Gwefan a Dylunio Graffeg (ar Gyfer Busnesau Bach)

multiple device flowchart with connecting neon trails.

Cyfryngau Cymdeithaso, Gwefan a Dylunio Graffeg (ar Gyfer Busnesau Bach)

Cwrs Agored Dylunio Graffig ar gyfer Busnesau Bach

Wedi’i anelu at gyflwyno dysgwyr i ddylunio graffig effeithiol ar gyfer gwella presenoldeb busnes ar gyfryngau cymdeithasol a gwefannau.

£0.00

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs menter digidol wyth wythnos hwn yn Lefel 3 sydd wedi’i achredu gan Agored Cymru yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sydd â diddordeb mewn sefydlu presenoldeb ar-lein naill ai ar gyfer menter fusnes newydd neu fenter sy’n bodoli eisoes. Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, bydd dysgwyr wedi datblygu gwefan a thudalennau cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig i sefydlu presenoldeb ar-lein eu busnesau.

Ar ôl y cwrs hwn byddwn yn cynnal cyfle arddull Dragon’s Den lle gall dysgwyr gyflwyno eu syniad busnes, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i ddilyn. Bydd yr enillwyr hyn yn cael eu dewis ar gyfer mentora a gwobrau ariannol, gwobr gyntaf o £750 ac ail wobr o £250.

Sylwch y bydd yn ofynnol i ddysgwyr dalu taliad misol yn uniongyrchol i Wix i dalu am brynu eu henw parth a gwe-letya yn y dyfodol.

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Dylai fod gennych rai sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol gan gynnwys gallu cadw a lleoli ffeiliau a chael mynediad i wefannau

Byddwch yn dysgu:

 • nodi dylunio graffeg da a ddefnyddir mewn cyfryngau cymdeithasol busnes a gwefannau
 • creu ffotograffiaeth i’w defnyddio mewn ystod o brosiectau dylunio graffeg
 • creu tudalen fusnes gan ddefnyddio llwyfan cyfryngau cymdeithasol
 • creu dull marchnata ar gyfer tudalen fusnes cyfryngau cymdeithasol
 • creu gwefan ar gyfer busnes bach

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Portffolio o dystiolaeth

Efallai yr hoffech ystyried un arall o’n cyrsiau rhan-amser.

 • Bydd angen eich dyfais/gliniadur eich hun a chysylltiad rhyngrwyd da

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Mae ffioedd cofrestru/tanysgrifio ar gyfer y cymhwyster hwn

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

Start Date:

Dim Dyddiadau Ar Gael

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close