Coleg Sir Benfro, Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SZ

Blog

Diogelwch i Weithredwyr a Chyfarwyddwyr – IOSH

Diogelwch i Weithredwyr a Chyfarwyddwyr – IOSH

Diogelwch i Weithredwyr a Chyfarwyddwyr – IOSH

Diogelwch i Weithredwyr a Chyfarwyddwyr - IOSH

Mae’r cwrs IOSH mewn Diogelwch i Weithredwyr a Chyfarwyddwyr yn hanfodol i’r rhai mewn swyddi corfforaethol sydd am ddangos dealltwriaeth ragorol mewn iechyd a diogelwch.

£264.00

Out of stock

Ydy'r cwrs hwn yn iawn i mi?

Mae’r cwrs rhyngweithiol ac amlgyfrwng cyfoethog hwn yn cael ei gyflwyno ar-lein er mwyn i staff gyd-fynd â’u hymrwymiadau. Mae’r cwrs yn 4-8 awr ond mae gan ddysgwyr 6 mis o gofrestru i’w gwblhau.

 

Manteision i ddysgwyr

 • Deall eich cyfrifoldebau am iechyd a diogelwch yn y gweithle
 • Cydnabod pwysigrwydd integreiddio amcanion a strategaethau iechyd a diogelwch
 • Galluogi meincnodi eich perfformiad a nodi arfer da o fusnesau tebyg
 • Llunio eich gweledigaeth iechyd a diogelwch a nodi sut i’w chyflawni

Manteision i’r sefydliad:

 • Creu diwylliant iechyd a diogelwch da, lleihau cyfraddau damweiniau, absenoldebau ac absenoldeb salwch
 • Sicrhau bod iechyd a diogelwch yn cael ei ystyried mewn cynllunio strategol a gwneud penderfyniadau
 • Bod rheolaeth iechyd a diogelwch yn cael ei yrru ar bob lefel o’r cwmni
 • Gwella enw da ymhlith cyflenwyr, cleientiaid a phartneriaid

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs hwn, mae croeso i chi gysylltu â’n tîm Central yn ystod oriau gwaith, ar 01437 753 445 / 01437 753 320 neu unrhyw bryd drwy e-bost central@pembrokeshire.ac.uk

 • Dim gofynion mynediad ffurfiol
 • Bydd disgwyl i chi fod mewn swydd berthnasol
 • Mae angen sgiliau cyfathrebu a chyflwyniad personol da
 • Dylai fod gennych rai sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol gan gynnwys gallu cadw a lleoli ffeiliau a chael mynediad i wefannau
 • Modiwl 1 – Yr Achos Moesol, Cyfreithiol ac Ariannol
 • Modiwl 2 Cynllunio – Sut i gynllunio’n llwyddiannus ar gyfer uwchraddio iechyd a diogelwch
 • Modiwl 3 Gwneud – Sut i roi’r system iechyd a diogelwch ar waith a’i chael i wella busnes
 • Modiwl 4 Gwirio – Sut i fonitro perfformiad iechyd a diogelwch
 • Modiwl 5 Gweithredu Sut i wella perfformiad iechyd a diogelwch

Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch yn ysgrifennu ymrwymiad personol a chynllun gweithredu yn ymwneud â’r dysgu ar y cwrs; rhaid i chi ysgrifennu hyd at dri cham gweithredu yr ydych yn ymrwymo i’w cymryd yn eich gweithle, sy’n briodol i lefel eich cyfrifoldeb.

Mae dysgwyr yn cael dau gynnig i gyflwyno’r ymrwymiad a’r cynllun gweithredu. Ar ôl ei chwblhau’n llwyddiannus byddwch yn derbyn eich fersiwn ddigidol o’ch tystysgrif swyddogol a gymeradwyir gan IOSH.

Mae dysgwyr yn gallu cwblhau naill ai’r cymhwyster llawn neu rai unedau neu elfennau trwy gyfrwng y Gymraeg/dwyieithog. Ewch i’n tudalen Cymraeg yn y Coleg i ddarganfod beth sydd ar gael i chi.

 • Bydd angen i chi ddod â'ch dyfais/gliniadur eich hun ar gyfer y cwrs hwn, cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

 • Dim costau ychwanegol

Mae unrhyw gostau uchod yn rhai bras a gallant newid. I gael gwybodaeth am ad-daliadau a chanslo cyrsiau, gweler y polisi ffïoedd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth ychwanegol

Lefel:

Modd:

,

Cyfryngau Cymdeithasol

Llyfrynnau Diweddaraf

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf: 16/04/2024
Ymwadiad:
Mae’r Coleg yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a’r cyrsiau addysgol a ddisgrifir uchod. Mae’r manylion yn gywir ar adeg eu golygu ond gallant newid heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd cyrsiau’n rhedeg os yw niferoedd myfyrwyr yn annigonol. Mae gan y Coleg yr hawl i wrthod mynediad i unigolion ar gyrsiau o dan rai amgylchiadau. Gellir rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am ddewisiadau eraill mwy addas, os yn briodol. Y gofynion mynediad a nodir yw’r rhai y mae eu hangen fel arfer i ddilyn y rhaglen astudio.
Shopping cart close